EU Sustainable Energy Week 2014 er rett rundt hjørnet

I juni går årets EU Sustainable Energy Week (EUSEW) av stabelen, EUs største arrangement når det kommer til fornybar energi og energieffektivisering. Trøndelags Europakontor er der – er du?

Den første EUSEW ble arrangert i 2006 på initiativ fra Kommisjonen. I dag organiseres den av Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjon, i tett samarbeid med Kommisjonens DG Energi. Arrangementets ambisjon er å fremme oppnåelsen av EUs energi og klimamål ved å presentere beste praksis, spre ideer og øke samarbeid innen energieffektivisering og fornybar energi. Sagt litt annerledes er målet å danne et større bilde ut av flere mindre, individuelle arbeidsinnsatser og, gjennom et variert program, motivere til endring gjennom.

EUSEW er blitt en møteplass for både innbyggere, energiaktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, offentlige aktører, NGOer og industri. Dersom man har interesse for temaet er dette noe man ikke bør gå glipp av.

EUSEW

EUSEW 2014 finner sted den 23.-27. juni i Brussel. Denne kan sees på som bestående av to deler: The High-Level Policy Conference og Energy Days.

High-Level Policy Conference skjer 24.-26. juni i Brussel og består av rundt 30 konferanser om fornybar energi, energieffektivitet og ren transport, som alle finner sted i Kommisjonens «Charlemagne»-bygning. Her er det bare å skynde seg å melde seg på: registreringen er åpnet, deltakelse er gratis, det er kun et begrenset antall plasser og registreringen stenger den 8. juni. Nærmere informasjon og program finnes her.

Kort fortalt er Energy Days «not-for-profit»-arrangementer som skal fremme energieffektivisering og fornybar energi. Disse kan være av ulik type, for eksempel presentasjoner, utstillinger eller workshops. Også her er registreringer åpnet. Energy Days i Brussel sammenfaller med datoene for EUSEW, men det verdt å merke seg at Energy Days-events kan organiseres av forskjellige aktører i hele juni måned, både i og utenfor Europa. Blant annet holder Husbanken en konferanse i Oslo den 16. juni, les mer om denne her.

For en oversikt over hvor i verden de ulike Energy Days arrangeres, hva de handler om og hvordan du kan melde deg på, kan du gå på EUSEW sin hjemmeside og lese under fanen «Energy Days».

For å lese mer om EUSEW 2014 kan du lese artikkelen på våre hjemmesider om dette her.

 

Skrevet av: Silje Nordmo