EU vil kraftig øke satsingen på forskning og innovasjon

av Eanna Kelly

EU ønsker å øke budsjettet til forskning og innovasjon med 49 prosent i perioden 2021-2027 sammenliknet med den nåværende budsjettperioden (2014-2020), viser EU-kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett, som ble lagt frem 2. mai.

I det nye langtidsbudsjettet er det satt av 114,8 milliarder euro til forskning og innovasjon. EU-kommisjonen ønsker å styrke satsingen på dette området fordi de mener det skaper verdi gjennom å bidra til større samarbeid på tvers av forsker team og landegrenser i Europa. Det gir EU muligheten til å levere på viktige saker, slik som Paris avtalen, som innebærer at EU må kutte i CO2-utslippene for å begrense klimaendringene.

Fem områder som pengene skal fordeles på.

 • Digital Europe Programme & Connecting Europe Facility – Digital
 • International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
 • Euratom Research and Training Programme
 • Innovation Window InvestEU Fund
 • Horizon Europe

Horizon Europe er med et budsjett på 97,9 milliarder euro det største forsknings og innovasjonsprogrammet noensinne. Dette vil være det niende programmet i rekken og vil bli etterfølgeren til det nåværende forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. Horizon Europe er planlagt delt inn i tre hovedområder:

 • Open Science: Støtter forskere gjennom stipend og utveksling, samt finansiering til prosjekter definert og drevet av forskere selv, gjennom det europeiske forskningsrådet og «Marie Skłodowska Curie-stipendet.
 • Global Challenges: Støtter direkte forskning knyttet til samfunnsmessige utfordringer, samt EU oppdrag med ambisiøse mål rundt tema som bekymrer oss daglig, for eksempel kampen mot kreft, mer miljøvennlig transport og plast-frie hav. Industrielt lederskap vil være fremtredende innenfor denne pilaren og gjennom hele programmet som helhet.
 • Open innovation: Har som mål å sette Europa i førersetet innen markedsskapt innovasjon. European Innovation Council vil tilby en «one-stop shop»-løsning for bedrifter med høyt potensial og banebrytende teknologi samt innovative selskaper med potensial for oppskalering.

EU-kommisjonen ønsker at forskning og innovasjonsprogrammet skal forbedres særlig innenfor disse fem områdene:

 • Oppnå færre, men enklere samarbeid
 • Redusere forskningsgapet som finnes mellom Øst- og Vest-Europa
 • Bidra til større og mer konkurransedyktige selskaper
 • Gjøre forskning mer tilgjengelig og lett forståelig for publikum
 • Enklere tilgang for land som står utenfor EU

Hvordan vil det fremtidige EU-budsjettet gjøre en forskjell på dette området?

InvestEU gir en EU-garanti om offentlig og privat finansiering i form av lån, garantier, egenkapital eller andre markedsbaserte verktøy og strategiske investeringer i støtte til forskning og utvikling gjennom et egent investeringsvindu. Med et bidrag fra EU-budsjettet på 15,2 milliarder euro vil InvestEU mobilisere mer enn 650 milliarder euro for ytterligere investeringer i Europa.

EUs samhørighetspolitikk utgjør en viktig del av EUs fond for forskning & innovasjon gjennom økt fokus på innovasjon og smarte spesialiseringsstrategier. «Seal of Excellence» gjør det mulig for prosjekter som er evaluert under Horizon Europe å bli finansiert på regionalt plan under European Structural and Investment Funds.

Det nye Europeiske forsvarsfondet, med et budsjett på 13 milliarder euro, vil øke Europas evne til å beskytte og forsvare sine borgere. Det vil gi EU finansierte tilskudd til samarbeidsprosjekter som tar opp voksende og fremtidige forsvars-og sikkerhetstrusler og som tetter teknologiske gap.

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) er den «første i sitt slag», og er et langsiktig prosjekt for å bygge og drive en reaktor å teste muligheter for at fusjon kan fungere som energikilde. Seks milliader euro vil bli tildelt prosjektet.

Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM): Forsknings-og opplæringsprogrammet innenfor kjernefysisk energiproduksjon er foreslått tildelt 2.4 milliarder euro. Dette skal blant annet finansiere forskning og opplæring knyttet til sikkerhet ved kjernefysisk energiproduksjon.

Digital Europe: Med 9,2 milliarder euro har det nye «Digital Europe»-programmet  som mål å bringe fordelene av digital omstilling til alle europeiske borgere og bedrifter. Programmet vil øke «Frontline»-investeringer til avansert databehandling og data, kunstig intelligens, cybersikkerhet og avanserte digitale ferdigheter. Det vil fremme storskaladistribusjon av digitale teknologier på tvers av økonomiske sektorer, og det vil støtte den digitale omstillingen av offentlige tjenester og virksomheter.

 

Kilder: Europa kommisjonen og SCIENCE BUSINESS