Europa inviterer trønderungdom

«Brussel bugner over av europeisk ungdom som lærer hvordan Europeisk samarbeid fungerer. Trøndersk ungdom bør også melde seg på!», skriver vår daglige leder Heidi Fossland i en kronikk publisert i Adressa 11. september.

Innlegget slik det ble publisert i Adressa 11. september.

Ikke siden 1994 har Europa-kunnskapen vært lavere hos nordmenn, sa Espen Barth Eide under seminaret «Vel blåst Acer – hva nå EØS?» som ble arrangert i Brussel 12. april i år. Spesielt lav er kunnskapen blant norske ungdommer.

Kanskje er kunnskap om EU og Europa viktigere nå enn noen gang, ettersom Europa er i endring. En populistisk nasjonalistisk vind blåser over flere land og kan forandre Europa og EU på flere måter. Vi vil ikke være uberørt!

Stabilitet i Europa og tilgang til det europeiske markedet er viktig for å sikre vår økonomiske vekst og velferd. Så mye som rundt åtti prosent av vår eksport går nemlig til EU og sytti prosent av vår import kommer fra EU.

Med tanke på det omfattende samarbeidet vi har med EU, som gir oss en høy grad av økonomisk integrasjon og hvor viktig dette er for oss, så er vår lave og til dels manglende innsikt i det som foregår alvorlig.

Derfor ønsker jeg å bruke denne spalteplassen for å gjøre trøndersk ungdom klar over at Norge trenger europakunnskap og at Brussel bugner over av europeisk ungdom som lærer, får spennende karrieremuligheter, nye nettverk og venner. Mulighetene er flere også for trøndersk ungdom.

Sist uke ønsket jeg Randi Johanne Hoseth fra Rennebu velkommen til Brussel. Hun skal være ved Trøndelags Europakontor i 10 måneder. Her vil hun øke sin kompetanse i europeiske og internasjonale spørsmål.

Hun vil delta i møter, planlegge og ta imot delegasjoner, få innsikt i policy utforming og knytte kontakt med en rekke aktører som er til nytte for Trøndelag.

Randi er ikke den første. Kontoret tar imot en ny trainee hvert halvår, og har gjennom sin 17- årige historie tatt imot flere titalls ungdommer som etter endt opphold besitter kunnskap Trøndelag har bruk for.

EU retter seg aktivt mot ungdom og har et eget finansieringsprogram for utdanning og opplæring, Erasmus+. Trøndelag troner på norgestoppen i Erasmus+ finansiering. Det betyr at vår ungdom gis en større mulighet til å ta hele eller deler av sin utdanning i et annet land i Europa, finansiert over EU- programmet.

Hensikten med Erasmus+ er kulturell utveksling og å legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner og individer i ulike land i Europa. Norske ungdommer, skoler og universitet kan delta i Erasmus+ på samme måte som ungdommer i EUs medlemsland.

Selv om Trøndelag får mest finansiering av de norske regionene, har vi et stort uutnyttet potensial. Vår ungdom fortjener å bli mer kjent med mulighetene Erasmus+ gir.

Trønderungdom i Brussel: Trainee Randi Johanne Hoseth fra Rennebu (fra venstre), rådgiver Andreas Karmhus fra Verdal og trainee Marianne Lyseng fra Trondheim jober alle ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Foto: Heidi Fossland.

Dette innlegget ble først publisert i Adressa 11. september 2018.