-

Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2024 på HAVET Arena i Trondheim. 

HAVET Arena i Trondheim

7. mai 2024

Gratis påmelding 

  • Program (Kommer)
  • Innledere (Kommer)

Tirsdag 7. mai har Trøndelags Europakontor med samarbeidspartnere gleden av å invitere til ‘Trøndersk Europadag’ på HAVET Arena i Trondheim.


Årets tema er havet. 2021-2030 utgjør FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Tiåret skal gjøre verdenssamfunnet bedre i stand til å kunne nå bærekraftsmålene og særlig rette søkelys på mål 14 – livet i havet.


Trøndelag har, historisk og i dag, et mangfold av satsinger tilknyttet havet. Shipping og eksport, akvakultur og havbruk, undervannsteknologi, skipsbygging, kystsamfunn og turisme, energiproduksjon og mer til. Samspillet mellom forskning, næring og innovasjon gir oss et fortrinn og grobunn for videre satsing og bærekraftig utnyttelse. Havet er en del av kulturen vår, men i likhet med resten av samfunnsutviklingen er det behov for kontinuerlig kompetansebygging og mer skånsom forvaltning av havet – på havets premisser, slik at det også i «uendelig» framtid fortsatt vil spille en stor rolle i menneskers og trøndernes liv.


Vi skal utforske havets muligheter og samtidig bevare sårbare økosystemer. Havet løftes frem gjennom bærekraftsmålene, og blir stadig viktigere som ressurs for EU og den grønne given. Havet er Trøndelags eldste internasjonale utfartsåre. Fra okkupasjonsårene vet vi at det knytter oss ufrivillig til internasjonal politikk. I en tid med krig i Europa og et stadig kappløp om ressurser vil Trøndelag spille en viktig rolle i et utvidet NATO-samarbeid og stormaktspolitikk i Arktis. Trøndelag må fortsette engasjementet, og bygge videre på kompetansen om havet.


Årets Europadager har som formål å belyse hvor langt Trøndelag som region har kommet innen utnyttelse og innovasjon i havet. Videre ønsker vi å vise potensialet trøndersk innovasjon har i havet; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Årets program skal gi innblikk til alle tre nivåer, og vi ønsker at dere vil dra hjem med økt kompetanse på hav, og ikke minst inspirasjon til å fortsette fremdriften av Trøndelag som en region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping!

Hold av dagen, og følg med på våre hjemmesider og sosiale medier for mer informasjon.

Detaljer

Arrangør

Tema

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen