Horisont Europa: Prosjektmuligheter for næringsliv, FoU og offentlig sektor

-

Digitalt

Konferanse

Er du en vekstbedrift, offentlig aktør eller forsker som ønsker å samarbeide internasjonalt for å løse felles, globale utfordringer? Holder du til i Trøndelag og er interessert i Horisont Europa?

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, starter i 2021. Programmet innebærer en forsterket innsats om det grønne skiftet, økt digitalisering og felles løsninger på store globale samfunnsutfordringer. For å løse dette kreves det samarbeid på tvers av land, fagdisipliner og sektorer. Følg med onsdag 25. november for å få innsikt og råd!

Foredragsholder

 • Per Niederbach

  Divisjonsdirektør, Innovasjon Norge

 • Morten Wolden

  Kommunedirektør, Trondheim Kommune

 • Lucie Katrine Sunde-Eidem

  Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

 • Tor Rune Skoglund

  CEO, FourC AS

 • Tor Ivar Eikaas

  Leder, Forskningsrådets Brusselkontor

 • Audun Yrke

  CTO, Wavefoil AS

 • Lisbeth Vassaas

  EU-rådgiver, Innovasjon Norge

 • Inger Nordgard

  Spesialrådgiver, Forskningsrådet

 • Sidsel Trønsdal

  Trøndelag Fylkeskommune

 • Lene Lad Johansen

  EU-koordinator, SINTEF Raufoss

 • Patrick Reurink

  Seniorrådgiver Rektors stab, NTNU

Detaljer

Pris

Gratis

Arrangør

Forskningsrådet, Innovasjon Norge

Tema

INNOVASJONSONSDAG

Program

 • Møteledere: Sidsel Trønsdal, seniorrådgiver Trøndelag fylkeskommune og prosjektleder for EU-nettverket Horisont Trøndelag, og Patrick Reurink fra rektors stab NTNU

  • Del 1: Introduksjon til Horisont Europa – Prosjektmuligheter for næringsliv, FoU og offentlig sektor

  • Velkommen

   Digitalt
   Sidsel Trønsdal, seniorrådgiver Trøndelag Fylkeskommune
  • Introduksjon

   Digitalt
   Lucie Katrine Sunde-Eidem, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet
  • Økt norsk deltakelse i Horisont Europa – hva gjør Innovasjon Norge?

   Digitalt
   Per Niederbach, Divisjonsdirektør Innovasjon Norge
  • Introduksjon til Horisont Europa – det store bildet

   Digitalt
   Tor Ivar Eikaas, spesialrådgiver og leder av Norges forskningsråds Brusselkontor.
  • Slik lyktes vi i Horisont 2020 – Wavefoil AS

   Digitalt
   Audun Yrke, Wavefoil AS
  • EIC Accelerator: Muligheter for vekstbedrifter

   Digitalt
   Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge
  • Slik lyktes vi i Horisont 2020 – +CityxChange

   Digitalt
   Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune, Tor Rune Skoglund, CEO i FourC AS
  • Muligheter for bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører som vil samarbeide internasjonalt

   Digitalt
   Inger Nordgard, spesialrådgiver Norges forskningsråd
  • Lunsjpause

  • Del 2: Råd og bistand til søkere

  • Hvordan starte prosessen og vinne frem?  – et lynkurs i EU-prosjektutvikling

   Digitalt
   Lene Lad Johansen, EU-koordinator SINTEF Raufoss
  • Slik hjelper vi deg videre

   Digitalt
   Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge, Inger Nordgard, Norges forskningsråd
  • Oppsummering og avslutning

   Digitalt
   Patrick Reurink, NTNU, SIdsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen