Europakommisjonen vil øke støtten til Kreativt Europa med 21 prosent

I sitt nye budsjettforslag vil EU-kommisjonen øke bevilgningene til Kreativt Europa-programmet fra 1,46 milliarder, i inneværende budsjettperiode, til 1,85 milliarder. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene, og finansierer europeiske samarbeidprosjekter innen TV, film, kunst og kultur. I perioden 2014-2020 har Kreativt Europa et budsjett på 1,46 milliarder euro. Utgiftsposten til Kreativt Europa er foreslått å deles opp i to, hvor 650 millioner euro går til kulturdelen av Kreativt Europa, mens 1,200 milliarder euro tilfaller mediedelen av programmet.

Usikkert om forslaget blir en realitet
Budsjettforslaget – som kalles «Multiannual Finacial Framework» – ble lansert 2. mai og dekker perioden 2021 til og med 2027.

Det er fortsatt uvisst om Europakommisjonens forslag blir en realitet, siden både EUs medlemsland og EU-parlamentet skal si sitt. Med tanke på at brexit har skapt et «hull» i EU-budsjettet er forslaget ambisiøst. Likevel er en potensiell økning på nesten 400 millioner euro til Kreativt Europa gode nyheter for de kreative næringene, og med denne forslåtte økningen viser Europakommisjonen at de verdsetter de kulturelle næringene.

Lav deltakelse fra Trøndelag
I Norge er det Kulturrådet som administrerer kulturdelen av Kreativt Europa, mens delprogrammet for media administreres av Norsk filminstitutt.

Deltakelsen fra Trøndelag er lav sammenlignet med deltakelse i andre EU-programmer, og det er stort potensiale for at trønderske kultur- og medieaktører kan bli mer aktive i Kreativt Europa-programmet.

Du kan lese forslaget her