Europeisk frivillighetsungdom reiser til Norge

Denne pressemeldingen har blitt skrevet av Aktiv Ungdom-kontoret i Norge, som ligger under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

På Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo er 35 utenlandske ungdommer samlet denne uken til seminar for å utveksle erfaringer rundt sitt opphold i Norge. De kommer fra hele Europa og har reist hit for å jobbe som frivillige gjennom Europeisk Volontørtjeneste (EVS).

De unge europeerne er fordelt på organisasjoner i hele landet, og er engasjert i alt fra miljøarbeid, kulturvern, arbeid med flyktninger, barne- og ungdomsarbeid, aktiviteter på frivilligsentralene og mye mer. Gjennom EVS kan ungdom mellom 17-30 år jobbe for en ideell organisasjon i utlandet i 2-12 måneder. Utgiftene til mat, bolig og reise dekkes av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+.

Mange ønsker å oppleve Norge, og hvert år kommer mellom 80-100 utenlandske ungdommer hit gjennom EVS.

Det er en flott mulighet til å kunne se verden, før du må begynne å etablere deg og starte i arbeidslivet, forteller Nemanja Jurisic(24). Han kommer fra Banja Luka i Bosnia, og har de siste månedene jobbet som frivillig ved en institusjon for rusmisbrukere og vanskeligstilte ungdommer ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF i Trondheim.

Norske organisasjoner tar ikke bare i mot europeisk ungdom, men sender også ut norsk ungdom som ønsker å ta del i programmet. Cirka 30 ungdommer reiser hvert år fra Norge til Europa som volontører, men Camilla Bogetun Johansen, som er en av de kursansvarlige for seminaret på Hardaldsheim, skulle gjerne sett at flere norske ungdommer benyttet seg av programmet.

For nordmenn er det viktig å huske på at vi er del av noe større enn Norge, i dette tilfellet Europa. Kom deg ut og reis, lær et språk og forstå andre kulturer og perspektiver. Gå ut av komfortsonen din, det er ikke så skummelt å lære seg noe nytt, forteller hun.

Bilde14

Foto: Annette Bjørndalen Søreide

Det er nå 20 år siden EVS så dagens lys, og siden oppstarten i 1996, har nærmere 100.000 europeiske ungdommer jobbet som frivillige gjennom EVS. Ordningen er en del av Aktiv Ungdom, som sorterer under EU-programmet Erasmus+. Norge deltar i programmet på lik linje med EUs medlemsland, og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge.

Seminaret på Haraldsheim er obligatorisk for volontørene og skal holdes cirka midtveis i programåret. På programmet står evaluering av oppholdet i Norge så langt og refleksjon rundt personlig utvikling. I tillegg får ungdommene lære mer om Norge gjennom besøk på Stortinget, Folkemuseet og Nobels fredssenter. Årets seminar avholdes i to omganger, fra 10. – 12. og 17. – 19. februar 2016.

Du kan lese nyhetssaken om forrige ukes seminar hos Aktiv Ungdom.

For mer informasjon:

Einar Rafn Gudbrandsson, kontaktperson EVS  +47 46 61 52 43/ [email protected]

Sigrid Smith-Tønnessen, informasjonssjef  +47 46 61 97 93/[email protected]

Besøk nettsiden www.aktivungdom.eu, for mer informasjon om programmet og de ulike støtteordningene.