Forsker: – Terror må bekjempes lokalt

Terrorisme og radikalisering må bekjempes på lokalt nivå, og det er derfor det lokale politiet som har den viktigste jobben når det gjelder å forhindre terrorangrep, sa forsker Alexander Ritzmann på en konferanse i Brussel 16. mai.

FOTO: Henrik Skjørstad

Radikale miljøer oppstår som regel på svært begrensede geografiske områder, og må derfor også bekjempes lokalt, sa Riztmann, som jobber ved det tyske Brandenburginstituttet for samfunn og sikkerhet.

Ved å være observant, bør det også være mulig å oppdage hvem det er som er i fare for å bli radikalisert, sa han.

– Det finnes ingen lykkelige terrorister. Du må være ulykkelig for at du skal kunne bli en terrorist, sa Ritzmann,

– Hvis du er ulykkelig og du er en som har en tendens til å tro på konspirasjonsteorier, så er det også mulig at du vil begynne å støtte ekstremistiske grupper, sa han.

Kjennetegn på utsatte personer
Ifølge Alexander Ritzmann er det fem punkter som må være til stede for at en person skal bli radikalisert, disse er:

  • At man føler seg urettferdig behandlet
  • At man ikke er fornøyd med dagens situasjon
  • Et følelsesmessig behov
  • En konspirasjonsteori som støtter en ideologi
  • «Hot beds» som kan forklares som et nærområde hvor flere har blitt radikalisert allerede.

Ekspertene er uenige på hvor stor andel av rekrutteringen som foregår over internett. Det ble poengtert at det finnes mye propaganda der ute som kan påvirke folk til å ta et valg i den retningen, men de fleste tror at rekrutteringen er størst off-line. På spørsmål om hvilke personlighetstrekk man kunne se etter var svaret ganske enkelt at alle er forskjellige sånn at å ha noen faste trekk å se etter er vanskelig.

Arbeidet med å hindre og forebygge oppblomstring av grupperinger for terror og radikalisering ble ikke for alvor startet før etter 9/11.

Siden den gang har det vært en stor utvikling og samarbeidet mellom EU og USA har vært en viktig brikke i prosessen. Kanskje et av de viktigste punktene i samarbeidet har vært utveksling av informasjon og lærdom fra de angrepene som har vært.

Noen eksempler på prosjekter det jobbes med er:
I USA har tre stater fått i oppgave å gjennomføre ett pilotprosjekt for å se hvilke resultater det gir når de lokale myndighetene i samarbeid med lokalt politi får ansvar for jobben med å hindre og forebygge nye oppblomstringer.

I Tyskland jobbes det med et prosjekt hvor innvandrere ikke blir tvunget til å følge en norm for hvordan Tyskland skal være, men det blir sett på hvilken bagasje de har med seg fra før og hvordan de best kan bli integrert med den bakgrunnen de har.

I EU er et prosjekt for å oppdage radikalisering i europeiske fengsel satt i gang.

Jobben med å hindre og forebygge terror og radikalisering er langt fra over og det vil være en viktig jobb i mange år fremover. Noe av det viktigste her er at Europa og USA fortsetter å samarbeide godt og at utvekslingen av informasjon blir mer sømløs i fremtiden enn hva den er i dag.

Til slutt: Terror og radikalisering er noe som foregår i alle folkegrupper uavhengig av opphav og religion, sa de som deltok i debatten seg enige i.