Heidi Fossland blir ny daglig leder ved Trøndelags Europakontor

– Jeg gleder meg til å begynne å jobbe som daglig leder for Trøndelags Europakontor. Dette er virkelig drømmejobben min, sier Fossland.

Heidi Fossland tar over som daglig leder ved Trøndelags Europakontor 15. august.

Heidi Fossland (48) tiltrer stillingen 15. august, og tar da over for nåværende daglig leder Vidar Segtnan (64), som går av med pensjon 1. juni etter sju år i jobben.

– Det er så mye som skjer i Europa som er av betydning for Trøndelag. Dette er noe jeg har lyst til å gjøre Trøndelag bedre kjent med. Samtidig er det mye spennende som skjer i Trøndelag som europeiske miljøer har nytte av å kjenne til, sier Fossland.

– Jeg ser fram til å jobbe sammen med en rekke aktører og ikke minst nye kolleger ved Trøndelags Europakontor om dette, sier hun.

Nåværende daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Vidar Segtnan, går av med pensjon 1. juni etter sju år i stillingen. Foto: Iselin Rønningsbakk

Solid bakgrunn
Fossland har en allsidig bakgrunn med lang ledererfaring, og kommer fra en stilling som leder for Miljøpakken i Trondheim kommune, som jobber for å få til en mer bærekraftig infrastruktur i Trondheim.

Tidligere har hun jobbet ti år i ulike stillinger i fylkeskommunen, blant annet som kommunikasjonsdirektør og rådgiver for fylkesordfører, og hun har også jobbet som leder for rektors kontor for nyskaping ved NTNU og vært daglig leder i organisasjonen Technoport. I tillegg har hun jobbet tre år ved Den norske ambassaden i Beijing og vært au-pair i Frankrike i et år.

Fossland kommer fra Trondheim og har hovedfag i samfunnsgeografi fra NTNU. For tiden holder hun på å ta en mastergrad på deltid i kunnskapsledelse ved Nord Universitet, og hun kommer til å være ferdig med denne om et år.

Store forventninger
– Vi er svært glade for at Heidi Fossland har takket ja til stillingen, sier Trude Marian Nøst, leder av styret til Trøndelags Europakontor.

– Heidi er en erfaren leder med bredt nettverk i Trøndelag. Vi har forventninger til at hun vil bidra til å styrke kontorets aktivitet i Trøndelag og i Brussel, sier Nøst.

– Vi forventer også at Heidi vil synliggjøre kontorets bidrag i internasjonalisering av trøndersk næringsliv og offentlig sektor, legger hun til.

Om Trøndelags Europakontor
Trøndelags Europakontor holder til i Brussel og er en kompetansepartner i EU- og EØS-spørsmål for trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret jobber med å få trønderske aktører til å benytte seg av de mulighetene som finnes som en følge av Norges avtaler med EU. I tillegg fungerer kontoret som en døråpner til europeiske nettverk og kompetansemiljøer i Brussel.

Trøndelags Europakontor er organisert som en forening, og Trøndelag fylkeskommune er det største medlemmet av kontoret. De andre medlemmene er 17 kommuner i Trøndelag, SINTEF, Nord Universitet, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Sparebank 1 SMN.

Det er for tiden fire ansatte ved kontoret. I tillegg til daglig leder, jobber Iselin Rønningsbakk som rådgiver ved kontoret, mens Andreas Karmhus og Marianne Lyseng begge er ansatt i ettårige traineestillinger.

I dette bygget i Brussel holder Trøndelags Europakontor til. 15. august blir dette Heidi Fosslands nye arbeidssted. Foto: Iselin Rønningsbakk