« Tilbake til kalender

EU Green Week 2018

EU Green Week 2018 vil fokusere på hvordan EU kan bidra til at byer blir bedre steder for å bo og arbeide. Blant annet vil gode eksempler på policy-utvikling på områder som luftkvalitet, støy, natur og biologisk mangfold, avfall og avfallshåndtering vil bli presentert.

Arrangementet åpner 21. mai i Utrecht, Nederland og avsluttes i Madrid, Spania 25. mai. Fra 22.-24. mail vil high level EU Green Cities Summit bli avholdt.

Les mer her!

Om denne hendelsen