« Tilbake til kalender

Informasjonsseminar om EØS-midlene

EØS-MIDLENE LANSERES NÅ!
Hvilke muligheter gir dette for deg?
DATO: 18. MARS
TIDSPUNKT: 09.30-14.15
STED: BESØKSSENTERET, NIDAROSDOMEN,TRONDHEIM
MÅLGRUPPE: AKTØRER INNEN KULTURMINNEVERN
Utvid nettverket ditt, få økt kunnskap og ny inspirasjon
gjennom EØS-midlene!

Seminaret arrangeres av EØS-midlene, Trondheim kommune og Riksantikvaren

Ønsker du å jobbe mer internasjonalt? Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene og til sammen 177 millioner euro skal gis prosjekter innen
kultur- og kulturminnesektoren. Ved å delta i EØS-prosjekter får norske aktører en unik mulighet til å samarbeide med kolleger i andre land og
potensialet for faglig utbytte er stort. Bli derfor med på inspirasjonsseminar for å høre mer om hvordan du kan delta i et EØS-prosjekt. Det vil blant annet bli gitt informasjon om:
– EØS-midlene og kulturprogrammet
– Mulighetene for deltakelse i kulturminneprosjekter
– Eksempler på tidligere prosjekter fra din region
– Tips til søknadsprosessen
– Hvordan du rent praktisk går fram for å opprette et partnerskap

Påmelding gjøres senest 11. mars via denne linken: https://www.riksantikvaren.no/Tema/Internasjonalt-samarbeid/EOES-midlene/Paamelding-informasjonmoete-Trondheim
Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt: [email protected]

Program:

09.30 – 10.00. Kaffe og registrering
10.00 – 10.15. Åpning ved møteleder.
10.15 – 10.45. Hvilke muligheter finnes innenfor kulturprogammet for norske aktører?
10.45 – 11.15. Presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag om prosjekt i Romania
11.15 – 11.45. Presentasjon av tidligere prosjekt
11.45 – 12.30. Lunsj
12.30 – 13.30. Workshop: Hvor starter jeg?
13.30 – 13.45. Kaffepause
13.45 – 14.15. Oppsummering og veien videre

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Trondheim