« Tilbake til kalender

Kick-off for EU-nettverket Horisont Trøndelag

EU-nettverket Horisont Trøndelag inviterer til kick-off 16. november!

Horisont Trøndelag er et nytt EU-nettverk, finansiert av Forskningsrådet, med formål å hjelpe offentlig sektor med å løse sentrale utfordringer gjennom deltagelse i EU-prosjekter i samarbeid med akademia, FoU og næringsliv. Dette skal resultere i flere konkrete søknader inn mot EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Prosjektleder for nettverket er Trøndelag fylkeskommune. Øvrige partnere i nettverket er Trondheim kommune, NTNU, Sintef, Trøndelag forskning og utvikling, Nord Universitet, Innovasjon Norge og Trøndelags Europakontor.

Nettverket har valgt «innovasjon i offentlig sektor» som tematisk vinkling.

Innovasjon i offentlig sektor er en betydelig aktivitet som vil øke fremover. Vi er midt inne i den fjerde teknologiske revolusjon med digitalisering og robotisering, og som følge av dette er samfunnet i rask endring. Offentlige organisasjoner står overfor store utfordringer og effektiviseringsbehov i sin tjenesteproduksjon. I tillegg krever samfunnsutviklingen nye løsninger. Det er nødvendig å finne løsninger i samskaping med FoU- miljø og næringsliv, der offentlig sektor selv ikke besitter nødvendig kunnskap for å løse sine oppgaver.

Stor politisk vilje og økonomisk satsing fra norske myndigheter legges ned for å øke innovasjonsevnen i offentlig sektor.  Vil du vite mer om hvordan Trøndelag skal gripe disse mulighetene?

Meld deg på her!  Ingen deltakeravgift.

Program: Kick-off nytt EU-nettverk Horisont Trøndelag

09:00 – 09:30 Presentasjon av EU-nettverket Horisont Trøndelag v/ prosjektleder Sidsel Trønsdal, rådgiver Trøndelag fylkeskommune. Presentasjon av partnere og planlagte aktiviteter

09:30- 09:45 Tanker om nettverkssatsinga og ambisjoner i Fylkeskommunen v/ Trude Nøst, fylkesdirektør plan og næring, Trøndelag Fylkeskommune

09:45-10:00 Hvor lykkes Trøndelag med EU-søknader v/ Trøndelags Europakontor

10:00-1030 Muligheter innen offentlig innovasjon i Horisont 2020 v/ Martha Grønning, seniorrådgiver Internasjonalisering, Norges Forskningsråd

logo.PNG

Etter kick off-møtet vil lunsjmøte i Midt-Norsk EU-nettverk stå på programmet:

Kaffe – kort introduksjon til temaet
v/Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Horisont 2020, Innovasjon Norge

Innovasjoner i Trondheim kommune – hvorfor angår de oss?
v/Morten Wolden, rådmann Trondheim Kommune

Våre erfaringer med innovasjon i offentlig sektor og problemer vi møter i praksis v/ Tor Rune Skoglund, daglig leder i FourC AS

Hva er suksessen bak Innovative Anskaffelser?
v/Hilde Sætertrø, seniorrådgiver NHO Trøndelag, Leverandørutviklingsprogrammet Innovative Anskaffelser

EU-finansiering til innovasjon i offentlig sektor
v/ Martha Grønning, seniorrådgiver Internasjonalisering, Norges forskningsråd

1230-1300 Enkel LUNSJ og uformell mingling

På vegne av partnerskapet ønskes du hjertelig velkommen!

Kartvisning

Om denne hendelsen

Trondheim