« Tilbake til kalender

Medlemsseminar om ny strategi og aktivitetsplan

Alle medlemsorganisasjoner inviteres til å diskutere hvilke tematiske områder Trøndelags Europakontoret skal rette sin oppmerksomhet mot, og hvilke funksjoner kontoret skal fylle. Vel møtt!

Foto: Pixabay

Kartvisning

Om denne hendelsen

Rådhussalen, Rådhuset, Trondheim