« Tilbake til kalender

Rebooting Europe – a Conference about a Europe in Transition

 

Europe in Transition is the Research Council of Norway’s research initiative on transition processes in Europe and  how these processes affect Norway. The initiative is designed to promote             high-quality Europe-related research.

 

Friday 1st of December 2017, 09:00/09:30– 15:30 CET 

The Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker,

Auditorium Moser

Verden er mindre forutsigbar enn på flere tiår. Brexit, migrasjon, voksende nasjonalisme og et EU under stadig sterkere press gjør behovet for forskningsbasert kunnskap om våre nærmeste allierte og samarbeidspartnere viktigere enn noen gang.

På Rebooting Europe får deltakerne førstehånds innsikt fra forskningsfronten på områdene:

  • Drivkrefter, utviklingstrekk og utfordringer i Europas/EUs politiske utvikling
  • BREXIT
  • Økonomisk utvikling, det indre marked og global konkurranse
  • Verdigrunnlag under press
  • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk – Europas rolle i verden
  • Klima og energiutfordringer – det grønne skiftet.

Klikk her for å se fullt program.

Konferansen blir arrangert av Norges Forskningsråd. Les mer om Norges Forskningsråd her.

 

Om denne hendelsen