« Tilbake til kalender

Seminar om energipositive byer

Trondheim kommune og Limerick har blitt valgt som partnere under konferansen European Week of Regions and Cities. Trondheim kommune og Limerick vil presentere smartbyprosjektet +CityxChange og snakke om hvordan de jobber med å skape fremtidens energipositive byer.

Med finansiering fra Horisont 2020 kombinerer Trondheim og Limerick ny teknologi for energiproduksjon og -lagring, smarte kraftnett og innbyggerinvolvering for å nyskape energisystemene i europeiske byer. Prosjektets siktemål er å utvikle løsninger som kan gjennomføres i byer over hele Europa og bidra til bærekraftig urban utvikling.

Meld deg på her for å delta

Innledere

Morten Wolden, rådmann for Trondheim kommune

Pat Daly, rådmann for Limerick

Silja Rønningen, prosjektkoordinator

Mihai Bilauca, prosjektkoordinator

Moderator

Simona Costa, European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities

Kartvisning

Om denne hendelsen

Square Conference Centre, Mont des Arts Brussels
H2020
Konferanser