« Tilbake til kalender

Webinar: Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med  trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse.

Om denne hendelsen