« Tilbake til kalender

Workshop om samarbeidsmuligheter innen e-helse og velferdsteknologi i Horisont 2020

Har din kommune eller fylkeskommune utfordringer dere ønsker å løse på e-helse og velferdsteknologiområdet? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forsknings- og innovasjonspartnere i eller utenfor Norge?

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020. I tillegg kan denne workshopen være en nyttig forberedelse til deltakelse på Europeisk prosjekt- og partnersøkskonferanse på helse i Horisont 2020, som arrangeres på Forskningsrådet fra 3.-4. september.

Du kan melde deg på workshopen via denne lenken. Deltakelse er gratis!

Workshopen arrangeres av nettverket FINN-EU, som består av KS, Forskingsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR), i samarbeid med Forskningsrådet.

Tentativt program:

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen v/ Thea Forsberg, prosjektleder for FINN-EU og rådgiver i KS

10:05 Kommunesektorens arbeid med velferdsteknologi for framtiden: hvilke utfordringer
ser vi, hvilke forskningsbehov har vi og hvilken kompetanse bidrar vi inn med?

10:15 Erfaringer fra deltakelse i EU-prosjekter: suksesskriterier, nytteverdi, ressursbruk og gevinstrealisering
v/ Modum kommune (ikke bekreftet)

10:45 Muligheter i Horisont 2020 på e-helse og velferdsteknologiområdet: kommunesektorens rolle
v/ Idun Lyngstad, seniorrådgiver og nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor i Horisont 2020, Forskningsrådet

11:15 Hvordan forberede seg til prosjekt- og partnersøksmøter?
11:30 De gode hjelperne: Forskningsrådet og EU-nettverkene jobber for at du skal kunne kvalifisere deg til deltakelse i Horisont 2020

11:45 Minglelunsj

Kartvisning

Om denne hendelsen

Norges Forskningsråd, Drammensveien 288, 0283 Oslo.
Forskning
H2020
Helse
Konferanser