Horisont 2020: Europas små og mellomstore bedrifter i førersetet

Å komme ut av den økonomiske krisen i Europa krever en konkurransedyktig industri med fokus på innovasjon i alle former. I EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020, vil nytenkende virksomheter spille en viktig rolle. 

Foto: idg.no

Foto: idg.no

Den innovative industrikapasiteten i Europa avhenger ikke bare av store bedrifter med markedsmakt. Like viktig vil det bli å løfte fram ambisiøse gründere og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som tar sikte på radikal innovasjon og rask vekst.

 

I den forbindelse er Trøndelags Europakontor med på å arrangere frokostseminar om Horisont 2020 og muligheter for bedrifter, på Levanger 5. Februar!

Levanger

I samarbeid med Levanger Næringsforum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Enterprise Europe Network og Sparebank 1 SMN, inviterer Trøndelags Europakontor til frokostseminar på det nye HUNT-auditoriet på Levanger den 5. Februar.

For påmelding og program, ta kontakt med Thea Forsberg ([email protected]) ved Trøndelags Europakontor eller Grete Ludvigsen ([email protected]) ved Levanger Næringsforum.

 

SMBer i Horisont 2020

11. desember 2013 var datoen for de første utlysningene innen EUs nye program for forskning og innovasjon – Horisont 2020. Oversikt over de ulike utlysningene finner du på deltakerportalen.

Programmet vil være et av de viktigste instrumentene når det kommer til tilrettelegging for vekst av SMBer, og skal støtte alle stadier i innovasjonssyklusen ved å gi finansiering fra idé til marked.

De viktigste bidragene fra Horisont 2020 til SMB og konkurranseevne er: økonomisk støtte til egne innovasjonsprosjekter gjennom SMB-instrumentet, muligheten til å engasjere seg i forbindelse med store prosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner, og tilgang til finansielle instrumenter for teknologi i innovasjonsbaserte bedrifter.

Horisont 2020 har 3 hovedmål:

  1. Å styrke Europas posisjon som verdensledende innen forskning
  2. Å sikre bransjelederskap innen innovasjon og industriell teknologi
  3. Å fokusere på viktige samfunnsutfordringer som helse, energi- og matsikkerhet, transport og klima

Det er forventet at rundt 20 prosent (ca €8,65 mrd) av det totale budsjettet for de prioriterte samfunnsmessige utfordringene’, samt ’bransjelederskap innen innovasjon og industriell teknologi’, vil gå til SMBer.

 

SMB-instrumentet

Foto: ec.europa.eu

Foto: ec.europa.eu

SMB-deltakelse vil bli fremmet på tvers av Horisont 2020, basert på en helhetlig strategi som tar sikte på finansieringen av tidlig fase- og høyrisikoforskning i SMBer. Gjennom det såkalte SMB-instrumentet ønsker EU-kommisjonen å stimulere til innovasjon.

Instrumentet er delt opp i tre faser:

Fase 1: i løpet av seks måneder utvikler man en ”bedriftsmodell” for å kunne måle gjennomføringsevnen til prosjektet. Her blir man vurdert på grunnlag av det teknologiske og kommersielle potensialet i et prosjekt (proof of concept). Godkjente søknader vil få tildelt en fast sum på 50.000 euro.

Fase 2: et hovedtilskudd på mellom 1 – 2,5 millioner euro, vil gi støtte til videreutvikling av innovasjon. Fokus vil være på aktiviteter som demonstrasjon, testing, prototyping, pilotstudier, oppskaleringstudier, miniatyrisering, design, ytelse verifisering etc., samt markedsreplikasjon.

Fase 3: kommersialiseringsfasen er indirekte støttet gjennom veiledning om alternativer for kapitaltilgang.

Det er ingen søknadsfrister for utlysninger innenfor SMB-instrumentet. Man forholder seg i stedet til cut-off-datoer hvor evaluering av de ulike prosjektene vil foregå. Den første gjennomgangen av søknader vil skje i juni 2014, og deretter hvert kvartal. 

 

 

 

Mer informasjon

De første utlysningene for Horisont2020 finner du her.

Husk å sjekke ut Horisont2020 og deltakerportalen!

Her finner du EU-Kommisjonens arbeidsprogram for innovasjon i SMBer