Horisont Europa: Prosjektmuligheter for næringsliv, FoU og offentlig sektor

  • 25.november kl 09.00 - 13.00

Arrangør: Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, som starter i 2021. Programmet innebærer en forsterket innsats om det grønne skiftet, økt digitalisering og felles løsninger på store globale samfunnsutfordringer.

Foredragsholdere: Per Niederbach, Divisjonsdirektør hos Innovasjon Norge, Morten Wolden, Kommunedirektør hos Trondheim Kommune, Lucie Katrine Sunde-Eidem, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet, Tor Rune Skoglund, CEO ved FourC AS, Tor Ivar Eikaas, Leder av Forskningsrådets Brusselkontor, Audun Yrke, CTO hos Wavefoil AS, Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver hos Innovasjon Norge, Inger Nordgard, Spesialrådgiver hos Forskningsrådet, Sidsel Trøndsdal fra Trøndelag Fylkeskommune, Lene Lad Johansen, EU-koordinator hos SINTEF Raufoss og Patrick Reurink, Seniorrådgiver Rektors stab ved NTNU.

Play Video

(Åpne videoen i appen for å se chatten, klikk her for å åpne)