Hospitant: – Fint og lærerikt å kunne tilbringe ferien ved Trøndelags Europakontor

Tove Lofthus jobber til daglig med kultur i Trøndelag. Hun hadde et så sterkt ønske om å lære mer om EU, at hun har valgt å bruke ferien sin på å tilbringe én måned som hospitant ved Trøndelags Europakontor.

Hospitant Tove Lofthus utenfor Trøndelags Europakontor. Foto: Iselin Rønningsbakk.

– For meg er ferie å gjøre noe annet, sier Lofthus.

Hun bor vanligvis i Hommelvik i Sør-Trøndelag, men tilbringer nå hele september i EU-hovedstaden.

– Jeg ønsket å lære mer om EU som system og hvordan det hele fungerer, og derfor spurte jeg om å få være hospitant ved Trøndelags Europakontor, sier hun.

Hun bruker tiden på kontoret til å lære mer om EUs struktur og hvordan politikkutformingen i unionen foregår, og da særlig hvordan EU jobber innen fagområdet kultur.

I tillegg prøver hun å finne ut hvordan de ulike regionkontorene i Brussel – både de norske og de fra andre land – jobber med kultur. Dagene hennes i Brussel går derfor med til mange møter og til å delta på ulike arrangementer.

Høydepunkter
–  Til nå har høydepunktene vært å få møte Norges nasjonale ekspert for kulturspørsmål i EU-kommisjonen, høre kommisjonsleder Jean-Clauds Junkers åpningstale for det kommende arbeidsåret i EU, og det å få møte kulturkoordinatoren ved Norges ambassade til Belgia, sier Tove.

– Veldig interessant er det selvsagt også å se og høre hvordan de ulike regionkontorene jobber her i Brussel, fortsetter hun.

Knapt med tid
I Brussel er det mange interessante organisasjoner hun ønsker å vite mer om, men én måned går fort.

– På én måned rekker jeg jo bare å møte noen få av dem som jobber ved de rundt 300 regionkontorene som er i Brussel. I løpet av tiden min her kommer jeg i tillegg til å besøke et lite utvalg av de ulike paraplyorganisasjonene for regioner, frivillig sektor og offentlig kulturadministrasjon, sier Lofthus.

– Gjennom EØS-avtalen har kultur-Norge store muligheter for både kompetanse- og nettverksbygging, internasjonal inspirasjon og økonomisk støtte, som vi dessverre i liten grad benytter oss av, sier hun. Hun legger til at dette er noe hun håper det kan gjøres noe med fra forskjellige ståsteder i Norge fremover.

 

 

Trøndelags Europakontor tar gjerne imot hospitanter, og tidsperioden kan være alt fra én uke til tre måneder. Ta kontakt med oss dersom dette er noe også du kunne tenke deg å gjøre!