Hospitering hos Trøndelags Europakontor

I to fullpakkede uker i mars, hospiterte Ståle Ertzgaard fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, hos Trøndelags Europakontor i Brussel. 

Ståle Ertzgaard er til daglig seniorrådgiver og internasjonal koordinator i fagenhet for videregående opplæring. Oppholdet hans i Brussel skulle bidra til faglig utvikling på dette området, samt ha nytteverdi for Ståles fagenhet og øvrige enheter i fylkeskommunen. På programmet sto blant annet møter med norske og europeiske fageksperter innen skole-, opplærings- og utdanningssektoren, og kultur- og forskningssektoren. I tillegg møtte Ståle med europeiske nettverksmiljøer og interesseorganisasjoner, samt norske og europeiske regionale representanter. Han deltok også på seminarer med fokus på dagsaktuelle temaer i Europa med relevans for Norge og fylkeskommunal sektor.

På EPC frokostmøte med EU-kommisjonens visepresident for Energiunionen. Foto: Thea Forsberg/Trøndelags Europakontor

På EPC frokostmøte med EU-kommisjonens visepresident for Energiunionen. Foto: Thea Forsberg/Trøndelags Europakontor

I tillegg til sitt eget hospiteringsopphold, skulle Ståle følge opp Maren Sofie Selven, som har lærlingepraksis på Thon Hoteller i Brussel og er utplassert av Sør-Trøndelags fylkeskommune, i samarbeid med Trøndelags Europakontor. Du kan lese mer om Maren og hennes erfaringer her. I løpet av den siste hospiteringsuka til Ståle, var også fire elever fra Trondheim Katedralskole på plass i Brussel. De var her som en del av et medieprosjekt på skolen, og skulle filme Maren og dokumentere hennes arbeidshverdag. Ståle hadde ansvaret for disse elevene.

Les også: Lærerpraksis i Belgia

Faglig tilrettelegging og oppfølging

De første par dagene sto Trøndelags Europakontor for det faglige påfyllet og ga Ståle en innføring i blant annet Norges samarbeid med EU, og de sentrale EU-institusjonene. Ståle så verdien i en slik innføring:

Det var interessant å høre om hvordan EU systemet fungerer. Foredragene på europakontoret var veldig nyttig som bakgrunnskunnskap og forberedelse til de kommende møtene.

I tillegg til det faglige programmet og kontinuerlig oppfølging, fikk Ståle gratis kontorplass under hele oppholdet hos Trøndelags Europakontor.

Hospiteringsoppholdet vil resultere i en sammenfattet rapport til fylkeskommunen. Ståle vil komme med anbefalinger for hvordan Sør-Trøndelag fylkeskommune kan nyttiggjøre seg av denne erfaringen og eventuelt styrke samarbeidet med nye kontakter.

Blant annet var møtet med den sveitsiske representasjonen og diskusjon rundt deres erfaringer innenfor yrkesfaglig opplæring, svært nyttig. Det samme gjaldt møtet med NLA (Nordic Logistic Association). Problemstillinger som ble tatt opp her, var midt i smørøyet med tanke på hva fylkeskommunen jobber med og skal prioritere framover.

Ståles tips til kommende hospitanter:

  1. Vær tydelig på hva du ønsker å få ut av oppholdet

Føringene for ønsket læringsutbytte kom hjemmefra, og jeg hadde en veldig vid forespørsel til hvilket faglig opplegg jeg ønsket. Det var viktig for meg å være tydelig på hvilke forventninger jeg hadde til oppholdet. For kommende hospitanter anbefaler jeg å reflektere over om man ønsker en vid tilnærming eller ikke. Kommer man fra en spesifikk sektor, kan det lønne seg å spisse programmet og gå mer i dybden.

 

  1. Tett eller luftig program?

Jeg trivdes med å ha et tett program i starten, med mulighet for å avtale egne møter etter noen dager – enten som en oppfølging fra gjennomførte møter, eller for å gå mer i dybden på enkelte tema. Uansett var det fint å få en generell innledning først.

 

  1. Vær forberedt

På et par av møtene kunne det virke som om de jeg traff forventet at jeg hadde med kompetanse på området, enn jeg følte at jeg hadde. Sett derfor av god tid til forberedelse før møtene. På denne måten får man også mye mer igjen av oppholdet.

 

  1. Rydd plass i kalenderen

Jeg skulle ønske jeg hadde ryddet mer plass i kalenderen den første uka, da jeg måtte bruke mye tid på internt arbeid, mens jeg var i Brussel. Man bør fokusere på hospiteringen, og i mitt tilfellet gikk nesten halvparten av tida med på andre ting enn hospitering.

 

  1. Utvid nettverket

Et hospiteringsopphold i Brussel er en god mulighet til å knytte nye kontakter. Det er lurt å ha dette i bakhodet når man setter opp de ulike møtene (enten i samarbeid med Trøndelagskontoret, eller på egen hånd). Lag en stikkordsliste over hvilke aktører din organisasjon har nytte av å møte og dele erfaringer med, samt utvikle videre samarbeid. En slik strategi gjør at man kan få mer ut av oppholdet og ta med seg noe konkret hjemover.

 

  1. Møteformat og valg av representanter

Det kan være lurt å tenke over hvilket format man ønsker på de ulike møtene. Vil man ha en presentasjon, eller en mer åpen dialog og uformell setting? For meg fungerte det veldig bra med sistnevnte, da dette ga mulighet for drøfting i tillegg til at nye tema og problemstillinger kunne dukke opp. Hvis det er områder man ikke kan mye om fra før og trenger en innføring i, kan et presentasjons-format kanskje passe bedre.

Trøndelags Europakontor har ofte god kjennskap til de ulike personene og organisasjonen man ønsker å møte. Vi kan være behjelpelig med å videreformidle hva slags møteoppsett som kan passe, og forventninger hospitanten har.

 

En fascinerende by og trivelig miljø

Ståle mener Brussel er en fascinerende by fordi den er så sammensatt: Den er hypermoderne, samtidig som den har tatt vare på alt det gamle.

Han understreker at bare det å komme seg ut og se Norge utenfra, er nyttig i seg selv. Man lærer mye om egen organisasjon når man får et utenfra-perspektiv.

Det var veldig spennende å være her og jeg fikk mye ut av ukene. Jeg trivdes godt i Brussel og folk var lette å komme i kontakt med. Jeg anbefaler hospitering, og det er bra å hospitere hos Trøndelags Europakontor. Det er et lett og trivelig miljø å gli inn i.

Ufrivillig "selfie" på hattejakt. Marolles bruktmarked på Place du Jeu de Balle. Foto: Ståle Ertzgaard

Ufrivillig «selfie» på hattejakt. Marolles bruktmarked på Place du Jeu de Balle. Foto: Ståle Ertzgaard

Når det er sagt ønsker han å komme med et siste tips til de som vil reise til Brussel:

Det kan være lurt å ha hatt, avslutter Ståle leende. Selv fikk jeg tak i to, en for hverdag og en litt finere bruk.

Vi på Trøndelags Europakontor takker Ståle Ertzgaard for to hyggelige uker her hos oss, og gleder oss til samarbeidet framover (med eller uten hatt).

Mer informasjon

Trøndelags Europakontor tilbyr hospiteringsopphold i Brussel for sine medlemmer. Kontoret tar ansvar for å sette opp et tilpasset faglig program, med møter og seminarer med relevans for organisasjonen vedkommende er utsendt fra. Ønsker du å komme å hospitere hos oss? Ta kontakt på [email protected].