Høyeste økonomisk vekst på ti år i eurosonen i 2017

Den økonomiske veksten i eurosonen var i 2017 på 2,4 prosent, det høyeste nivået på ti år. Veksten er ventet å avta til 2,3 prosent i år og til 2 prosent i 2019, sa EU-kommisjonen 3. mai.  

Veksten skyldes at bedrifter har økt investeringene sine, høyere privat forbruk, oppgang i resten av verden, lave rentekostnader, lysere utsikter på arbeidsmarkedet og sunnere balanser i privat sektor, sa EU-kommisjonen i en pressemelding.

Arbeidsledigheten i eurosonen er nå på nivå med det den var før eurokrisen begynte på slutten av 2009, i kjølvannet av den globale finanskrisen. Arbeidsledigheten i eurosonen var på 9,1 prosent i 2017, og er ventet å falle til 8,4 prosent i år og videre til 7,9 prosent i 2019.

Men det var ikke bare i eurosonen at det var økonomisk vekst i EU i 2017. For første gang siden 2007 var det i fjor positiv vekst i økonomien til alle de 28 EU-landene, ifølge EU-kommisjonen.

Dystrere utsikter
Den økonomiske veksten i eurosonen er ventet å avta noe i år og neste år, hovedsakelig grunnet forventet lavere vekst i den globale handelen som en følge av økt proteksjonisme, og fordi rentenivået trolig vil øke, noe som vil gjøre det dyrere å låne penger.

– Den siste tids tiltak for å begrense handelen har sådd frykt for at dette vil eskalere og at dette igjen vil bidra til å videre undergrave det multilaterale handelssystemet, sier Marco Buti, økonomi- og finansdirektør i EU-kommisjonen, i en uttalelse.

– Dersom handelsrestriksjonene når et punkt der de undergraver levedyktigheten til komplekse globale verdikjeder, kan nedgangen i verdenshandelen bli bratt, sier Buti.

Foto: Pixabay.com.

Irland leder an
Landet i eurosonen med høyest økonomisk vekst i 2017 var Irland, der veksten var på hele 7,8 prosent, hovedsakelig grunnet de mange multinasjonale selskapene som opererer i landet, ifølge EU-kommisjonen.

Kommisjonen forventer at veksten i Irland vil falle til 5,7 prosent i år og videre til 4,1 prosent i 2019, hovedsakelig grunnet usikkerhet knyttet til hvordan brexit vil komme til å påvirke Irland, og til mulige endringer i internasjonale skatteregler og handelsmønstre.

Hellas på bedringens vei
Landet med lavest vekst i eurosonen i fjor var Hellas, der økonomien vokste med 1,4 prosent. Hellas var svært hardt rammet av eurokrisen, og økonomien i landet er nå på bedringens vei.

2017 var første gang på ti år at den økonomiske veksten i Hellas var på over én prosent, og veksten er ventet å øke til 1,9 prosent i år og videre til 2,3 prosent i 2019, ifølge EU-kommisjonen.

Italia henger etter
Den økonomiske veksten i Italia, Belgia og Frankrike var også svært lav i 2017. I Italia var veksten på kun 1,5 prosent, mens i Belgia og Frankrike var den på henholdsvis 1,7 prosent og 1,8 prosent.

Veksten i Belgia og Frankrike vil trolig være omtrent uendret de neste par årene, mens i Italia er den forventet å falle til 1,2 prosent i 2019 som en følge av ventet lav vekst i privatforbruket samt lavere investeringsvekst, ifølge kommisjonen.

Usikre framtidsutsikter i Storbritannia
I Storbritannia, som i mars neste år vil melde seg ut av EU, var den økonomiske veksten i 2017 på 1,8 prosent – en nedgang fra 1,9 prosent i 2016 og fra 3,1 prosent i 2014.

Veksten i landet er ventet å avta til 1,5 prosent neste år og til 1,2 prosent i 2019 hovedsakelig grunnet en nedgang i foretaksinvesteringer som en følge av usikkerheten knyttet til brexit og landets fremtidige forhold til EU, ifølge EU-kommisjonen.

Svak vekst også i Norge
Veksten i Norge var også relativt lav i 2017, på 1,8 prosent, hovedsakelig grunnet svake oljepriser, ifølge Kommisjonen.

Fjorårets vekst i Norge var likevel mye høyere enn i 2016, da veksten var på kun 1,1 prosent etter at oljeprisen på starten av året falt til rundt 27 dollar fatet – det laveste nivået på 12 år.

Oljeprisen har siden styrket seg, og et fat nordsjøolje ligger nå på rundt 73 dollar, ifølge Oslo Børs.

EU-kommisjonen forventer at den økonomiske veksten i Norge blir på 1,8 prosent også i år, og at den øker til 2 prosent i 2019.

 

 

 

Rapporten denne artikkelen er basert på kan leses i sin helhet her.

Mer informasjon

  • Eurosonen består av de 19 EU-landene som har euroen som valuta: Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Tyskland og Østerrike.
  • EU-landene Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Kroatia, Ungarn, Polen, Romania, Sverige og Storbritannia er ikke medlem av eurosonen.