Mener Europa må satse mer på roboter

Dette uttrykte flere av innlederne da Microsoft og ERRIN inviterte til dialog om europeisk digitalisering og robotisme i Brussel 14. juni.

Seminaret Digitising European Industry: opportunities for growth via automation, robotics and digitalisation, som samlet representanter fra både næringsliv, akademia og NGOer, fokuserte på hvordan Europa kan bli mer konkurransedyktig på robotisme og kunstig intelligens.

Europa må satse mer
–Ett av de største hindrene i Europa er mentaliteten rundt utprøving og investering i prototyper.

Det mener Maciej Surowiec, EU-politisk rådgiver i Microsoft. Ifølge ham handler det slett ikke om penger, men om vilje.

–Pengene finnes. Det er heller et spørsmål om vilje til å investere dem riktig. Spør en hvilken som helst europeisk investor om de vil investere i et nytt produkt, og de vil spørre deg om det er utprøvd. Om svaret er nei, vil de si at de ikke er interessert.

Surowiec viser til Midt-Østen, og tankegangen der:

–Der er det en helt annen mentalitet. Still samme spørsmål til en investor i Dubai, for eksempel, og situasjonen er helt snudd på hodet. De vil ikke investere i noe dersom de ikke er først ute. Om noen andre har testet det alt, er det ikke verdt å satse på. Her må vi i Europa endre måten vi tenker på, og tørre å satse mer på det ukjente, sa han.

Etterlyser infrastruktur for kompetanseoverføring
Henrik Brændstru fra Odense Robotics (OR) Reseach, har jobbet mye med denne problemstillingen.

–Et viktig fokusområde for oss er for eksempel hvordan vi kan få kompetente teknologiarbeidere over fra én industri til en annen. Etterhvert som industrien blir mer digital og høyteknologisk, trenger vi mer av kompetansen over i forskning og utvikling.

Han fikk støtte av Reinhardt Lafrenz, generalsekretær for euRobotics, et europeiske nettverk for robotisme og næringsliv:

–Vi må finne løsninger for å forflytte kompetanse. Men jeg tror ikke løsningen er å bare flytte på enkeltmennesker. Ikke alle er like fleksible. Folk må integreres inn i økosystemet. Vi må utvikle et pan-europeisk overføringssystem og sette opp institusjoner for å få det til å skje.

Robotene tar over
euRobotics, som Lafrenz representerer, er det største nettverket i sitt slag i Europa, og jobber med mye sosiale, industrielle og økonomiske faktorer representert i den digitale og robotdrevne økonomien.

– Roboter er blitt brukt lenge i bilindustrien og annen fabrikkindustri, men nå ser vi at de blir stadig viktigere også i andre bransjer, som i transport- og helsesektoren, avsluttet Lafrenz.

Dersom du vil lese mer om forsknings- og partnerskapsmuligheter innenfor eRobotics og digitalisering av europeisk industri, kan du klikke her.