Informasjonsmøte om EØS-midlene og NGO-fondene

Vil du lære mer om hvordan din organisasjon kan bruke EØS-midlene? Den norske Helsingforskomité arrangerer 6. november et informasjonsmøte i Trondheim.

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Det er snart klart for en ny søknadsrunde og Den norske Helsingforskomité, som kontaktpunkt for norske organisasjoner, inviterer til informasjonsmøte for å gi svar på hva disse mulighetene er.

 Informasjonsmøtet dekker:

  • Introduksjon til EØS-midlene
  • NGO-fondet – muligheter for norske organisasjoner
  • Bilateral samarbeid, inkludert erfaringer fra samarbeidsprosjekt
  • Praktisk informasjon
  • Spørsmål og svar
  • Orientering fra fylkeskommunen om Interreg – EU finansiering for internasjonale samarbeidsprosjekter.

Les mer om arrangementet her

Påmelding er nødvendig innen 2. november. Følg denne linken.