Inspirasjonsseminar om EØS-midlene 26. oktober

Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene. Til sammen skal 2,8 milliarder euro gå til å finansiere prosjekter som vil gjøre Europa grønnere, mer inkluderende og konkurransedyktig.

Bli derfor med på inspirasjonsseminar for å høre om mulighetene for deltagelse i programmet og andres erfaringer med prosjektdeltagelse, få tips til søknadsprosessen og diskuter ideen din. Seminaret vil presentere innsatsområdene i programmet, gi praktiske eksempler på prosjekt fra vår region, samt dykke dypere ned i tre av innsatsområdene; grønt næringsliv og innovasjon, kultur og lokal og regional utvikling.

Gratis inngang!

Påmelding via denne lenken.

PROGRAM

Hvorfor delta i et EØS-prosjekt?

08.45 – 09.00: Kaffe og noe å bite i
09.00 – 09.10: Åpning ved møteleder. Hvilke muligheter har vi for internasjonalt samarbeid i Trøndelag? Er EØS-midlene noe for oss? Ved Heidi Fossland, daglig leder, Trøndelags Europakontor
09.10 – 09.30: EØS-midlene – hvilke muligheter har norske aktører? Ved Toril Johansen, fagdirektør, Utenriksdepartementet

Tre sentrale innsatsområder:
Kultur, grønt næringsliv og lokal/regional utvikling. Prioriteringer i kommende utlysninger

09.30 – 10.15: Hvilke muligheter finnes for kultursamarbeid på tvers av landegrensene? Ved Thea Breivik, seniorrådgiver, Kulturrådet

Presentasjon av teater Avant Gardens samarbeidsprosjekter gjennom EØS-midlene. Ved Roger Karlsen, Økonomi- og administrasjonssjef, Avant Garden

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 11.15: Hvordan kan EØS-midlene bidra til økt bærekraft og konkurransedyktighet blant norske små- og mellomstore bedrifter? Ved Bergny Irene Dahl, spesialrådgiver, miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge
Presentasjon av Green Weld, et prosjekt innenfor programmet Green Industry Innovation, med norske partnere HiSTKompetanse AS, Quality Management Soft AS og Vitec AS. Ved Erik Engh, Quality Management Soft AS

11.15 – 12.00: Hvordan kan norske kommuner dra nytte av EØS-midlenes satsing på lokal/ regional utvikling? Ved Gunnbjørg Nåvik, seniorrådgiver internasjonale prosjekter, KS

12.15 – 13.00: Lunsj

Hvor starter jeg? Inndeling i grupper ut i fra satsningsområdene kultur, grønn innovasjon og lokal/regional utvikling

13.00 – 13.45: Innovasjon Norge, KS og Kulturrådet vil lede hver sin gruppe. Her vil det bli gitt mer inngående informasjon om mulighetene innenfor de ulike satsingsområdene, praktiske råd til søknadsprosessen og tips til hvordan du kan finne partnere. Det blir tid til spørsmål og svar, og mulighet til å diskutere prosjektideer.

Oppsummering og veien videre

13.45 – 14.00: Ved Marianne Lyseng, Trøndelags Europakontor og Kari Mette Elden, Trøndelag fylkeskommune.