Internasjonalt samarbeid og Erasmus+

  • 24. november kl 09.30 - 14.45

Arrangør: Bufdir, Diku, Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelags Europakontor

Under dette arrangementet får du innsikt i hvordan Covid-19 har påvirket internasjonalt samarbeid, og kan lære mer om mulighetene som finnes i delprogrammene for utdanning, ungdom og sport.

Foredragsholdere: Åsa Aspås fra KS, Angelica Grande fra Fylkeskommunen, Lillian Solheim fra Bufdir, Ståle Vaag, Leder i Trøndelag idrettskrets, Nadia Lerøy Brahimi fra Diku, Anna Lene Jammer fra Diku, Gry Nesse fra Bufdir, Arild Høyem fra Steinkjer Kommune, Henrik Arvidsson fra Diku og Anne Gro Skribenes fra Diku.

Play Video