Ja-mann i nei-land

Norges nye EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen, gjestet Brussel 17.-18. januar. På programmet sto blant annet en mottakelse med norske representanter i EU-hovedstaden.

Frank Bakke-Jensen på vandring i EU-kvartalet. Foto: Simon Johansson, Norges delegasjon til EU.

Frank Bakke-Jensen på vandring i EU-kvartalet. Foto: Simon Johansson, Norges delegasjon til EU.

– Vi har hatt det veldig bra i mange år, men verden endrer seg, påpekte Bakke-Jensen, og viste til behovet for å være tilstede i Brussel.

Selv beskriver han seg som en «ja-mann i nei-land», og refererer med det til sin ja-stemme til EU under den norske folkeavstemningen i 1994 – en stemme han erkjenner at han avga med noe mindre kunnskap enn han besitter i dag.

Bakke-Jensen tar over etter Elisabeth Aspaker, etter å ha sittet i Stortingets næringskomité i to perioder. Fra 2007 til 2009 satt han som ordfører i Båtsfjord kommune i Finnmark.

Nødvendig omstilling
Bakke-Jensen mente at det er skjedd store endringer siden EØS-avtalen trådte i kraft, spesielt på områder som  handel og arbeidsinnvandring.

Han trakk frem betydningen EØS-avtalen har i denne sammenhengen, samt tilstedeværelsen i Brussel.

– Vi er avhengige av gode innspill fra de her nede. Og så skal vi hjemme sørge for at vi er tilstede der vi skal være, lovte han.

 

BakkeJensen. Foto Line Haugland

Bakke-Jensen i samtale med norske aktører i Brussel. Foto: Line Haugland/Norges delegasjon til EU

Ønsker EØS-debatten velkommen
Den ferske EØS- og EU-ministeren ble konfrontert med den norske debatten som pågår rundt Norges tilknytningsform til EU. Dette er en debatt han ønsker velkommen. Han påpekte at vi generelt har hatt lite debatt rundt EØS som tilknytningsform, og at det har skjedd mye siden 1992, da den ble fremforhandlet.

– Vi må opplyse hverandre, og så må vi ta oss tid, sa Bakke-Jensen om den videre debatten.

Må være synlige i Europa
Norsk EØS-debatt til tross – den nye ministeren påpeker at det er viktig å være tilstede i Europa.

– Vi må være tilstede med norske verdier, samtidig som vi må finne naturlige samarbeidsområder. Det mye enklere å treffe hverandre hvis den første innskytelsen er «hvordan er vi like?», avsluttet den nye statsråden.