Journalist: – Det britiske valget handlet ikke om brexit. Derfor gjorde May et dårlig valg

Valget i Storbritannia var gambling som gikk galt for Theresa May. Konsekvensene er blant annet at May får mindre fleksibilitet i brexit-forhandlingene. Men til tross for overskriftene etter valget har lite forandret seg. Dette fikk vi høre da vi besøkte European Policy Center (EPC) 9. juni, da konsekvensene av valget for brexit og EU ble diskutert.

Foto fra Public Domain Pictures

May håpet å få et sterkere mandat og større frihet og fleksibilitet under brexit-forhandlingene ved å holde nytt valg. Det omvendte ble resultatet, og hun sitter igjen svakere og med mindre handlekraft enn tidligere, sa den brusselbaserte journalisten Geoff Meade som har dekket EU i over 35 år.

Brexit var hovedgrunnen til at May holdt et nytt valg, men valget handlet ikke om brexit for mannen i gata. Valget handlet i stedet om problemer innad i Storbritannia og hvordan folk oppfatter ledelsen, mente Fabian Zuleeg, daglig leder ved EPC.

Det konservative partiet May tilhører gikk ned 13 seter i House of Commons, og det ser nå ut som May vil forme en minoritetsregjering med det nord-irske partiet Democratic Unionist Party (DUP).

Jeremy Corbyn, lederen av Labour Party, gjorde derimot et overraskende godt valg og fikk 32 nye seter.

Corbyns suksess kan skyldes en tilbakevending til tradisjonelle stemmemønstre, sa Meade. Når artikkel 50 er aktivert og brexit er i gang, er det ikke lenger noen grunn til å stemme på UKIP – partiet som har som hovedmål å få Storbritannia ut av EU, forklarte Zuleeg. Dermed stemte folket på tradisjonelle partier som Labour og de konservative.

Corbyn var mer opptatt av innenrikspolitikk og velferdsgoder som gratis høyere utdanning og nasjonalisering av nøkkelinstitusjoner som jernbaner, mens brexit var viktigst for May.

Det er også lite sannsynlig at Storbritannia vil få en lignende avtale med EU som Norge har, sa Zuleeg.

Skal May beholde makta må hun begynne å lytte til flere. Men på tross av alt dette vil det altså ikke bli store endringer etter valget, mente Zuleeg og Meade.