bioøkonomi|Forskning|Innovasjon|sirkulærøkonomi

Alt ligger til rette for at norske regioner kan vokse i biosirkulærøkonomien

For å sikre de biologiske næringenes lønnsomhet og bærekraft er det viktig at vi finner kreative løsninger for ombruk av det biologiske råstoffet. Dette forutsetter at vi klarer å trekke på bredden av fagmiljøer i Trøndelag. Som Trøndelags Strategi for innovasjon og verdiskaping påpeker, ligger et stort potensial i å utbedre koblingen mellom produksjonsmiljøene, teknologimiljøene&hellip

Les mer »