EØS|EU|EU-programmer|Nyheter

Kreativt Europa på dagsordenen hos Trøndelags Europakontor

Kreativt Europa er et av flere EU-program Norge deltar i. Hvilke programmer Norge skal delta i gjennom EUs neste programperiode, som går fra 2021 til 2027, er ikke bestemt enda. For å vurdere verdien av akkurat Kreativt Europa, ble Trøndelags Europakontor invitert av internasjonalt fylkesnettverk til å utrede programmet. Utredningen, som siden har blitt benyttet&hellip

Les mer »