EU|Miljø og klima|Næringsliv|Nyheter

Horisont Trøndelag kommer på Trøndelagsmøtet 2022

Tradisjonen tro stiller Horisont Trøndelag-nettverket og Trøndelags Europakontor med en parallelsesjon under Trøndelagsmøtet. Parallelsesjonen som går av stabelen torsdag 13. januar kommer til å ta for seg viktigheten av en omstilling av bygningsmassen for å nå regionale og europeiske ambisjoner om klimanøytrale og smarte byer.  Både den europeiske og trønderske bygningsmassen står for store deler&hellip

Les mer »

En grønn avtale også for Trøndelag

Med programerklæringen ‘A European Green Deal’ ønsker den nye Europakommisjonen å ta tak i det grønne skiftes økonomiske rammer. EU tar nå sikte på å redusere finansiell risiko for aktører som ønsker å utvikle og investere i klimavennlige løsninger, kompensere dem som bærer de sosiale kostnadene ved den grønne omstillingen og videreutvikle et indre marked&hellip

Les mer »