EU|Nyheter

Europavalget 2019 – hva vil endre seg?

Valget av nytt Europaparlament vil få konsekvenser for Norge. Dette fordi norsk lovgivning i stor grad påvirkes av EUs reglement. En rapport publisert av kommunesektorens organisasjon (KS) i oktober 2018 fastslår at så mye som 49 prosent av sakene som behandles i norske kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av EU. Til tross for at valgutfallet&hellip

Les mer »