kultur

Katinka Remøe er ny arbeidspakkeleder i ERRIN-nettverket

Katinka, europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, er ny arbeidsgruppeleder i European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) for arbeidsgruppen Kulturarv og turisme (Cultural Heritage and Tourism). Her vil hun jobbe for å fremme Trøndelags prioriteringer og knytte nettverk med andre regioner i Europa. ERRIN er et Brussel-basert nettverk for forskning og innovasjon for regioner i Europa.&hellip

Les mer »

Kreativt Europa muliggjør kultursamarbeid

Den verdensomspennende koronakrisen har satt kulturnæringen på prøve, og vi har de siste ukene vært vitne til mange gode eksempler på hvordan man kan tenke nytt og kreativt angående formidling i publikumsbaserte næringer. Nå finnes det tid for å utforske muligheter og planlegge nye prosjekter. Kreativt Europa er EUs program for den kulturelle og kreative sektoren. Gjennom programmet kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.  

Les mer »