Nyheter|Webinar

Følg Trøndelags Europakontor sin webinarserie!

Trøndelags Europakontor lanserer en webinarserie for våren 2020. Webinarene skal gi innsikt i viktige europeiske strategier som vil påvirke oss, belyse muligheter som ligger i tettere samhandling med Europa og deltakelse i EUs programmer for trønderske aktører

Les mer »