Ukategorisert

Horisont Europa matchmaking-seminar

31. mai-1. juni og 3.-4. juni arrangerer ERRIN, Norges forskningsråd og EU-nettverkene FINN EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd, digitalt matchmaking-seminar. Dette for å hjelpe offentlige aktører, FoU-miljø og næringsliv til å finne europeiske prosjektpartnerne for kommende utlysninger innen klynge 5 og 6 i Horisont Europa-programmet.

Les mer »

Regjeringen presenterer Europeiske programsatsinger for 2021-2027

Fredag 9. april presenterte Regjeringen en fullstendig liste over hvilke EU-programmer som Norge vil delta i for perioden 2021-2027. Listen bærer preg av at det legges stor vekt på programmer som stimulerer til grønn omstilling og økt digitalisering. Innen forskning og utdanning, videreføres Norges involvering i det europeiske samarbeidet gjennom programmene Horisont Europa og Erasmus+.&hellip

Les mer »

Norge styrker grønt samarbeid med EU

EU har siden lanseringen av vekststrategien, Europas grønne giv i desember 2019 jobbet strategisk for å legge til rette for grønn omstilling slik at Europa når målet om klimanøytralitet i 2050. Trøndelags Europakontor har siden lanseringen jobbet for å formidle konsekvensene og muligheten denne vekststrategien gir våre medlemmer og hvilken betydning dette vil ha for&hellip

Les mer »

Trøndelags Europakontor med innspill til regjeringen

Trøndelags Europakontor, som en permanent representasjon i Brussel, ble invitert til å gi innspill til regjeringens strategi for Norges deltakelse i det europeiske forskning- og innovasjonssamarbeidet Horisont Europa.  Europakontorets mulighet til å gi innspill ble godt tatt i mot og vi vil fortsette å jobbe med å øke norsk, og spesielt trøndersk, deltagelse i programmene&hellip

Les mer »

EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans følges tett av Trøndelag Europakontor

Den 14. januar arrangerte Trøndelags Europakontor, i samarbeid med SpareBank 1 SMN, Norges Delegasjon til EU, Trondheim kommune, PwC Norge og SINTEF Energi, en parallellsesjon under Trøndelagsmøtet 2021. Der ble EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans –  EUs taksonomiforordning – diskutert.  Klassifiseringssystemet for bærekraftig finans er et av flere tiltak EU skal implementere for å gjøre&hellip

Les mer »

Spennende ledige stillinger ved Trøndelags Europakontor

Er du interessert i en spennende internasjonal stilling i hjertet av Europa (Brussel) der du jobber for å koble trønderske interesser med Europa? Trøndelags Europakontor har to ledige stillinger. Frist for å sende inn søknad er 1. februar 2021.  Les mer om Europarådgiverstillingen her:  https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=202236147   Les mer om vår to-årige prosjektlederstillingen her:  https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode

Les mer »

Ny praktikant fra Levanger på plass!

Egil Swan Heistad kommer til kontoret som vår nye praktikant, og studerer Europastudier med statsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Med sterke bånd til Trøndelag som region ønsker han å bidra til kontorets virksomhet, samt lære mer om hvordan Trøndelags Europakontor jobber med EU og dens virksomheter for å fremme trønderske interesser. – Gjennom Europastudier har&hellip

Les mer »

Trøndelags Europakontor inviterer til en høyaktuell sesjon under Trøndelagsmøtet

Trøndelags Europakontor inviterer til en høyaktuell sesjon 14. januar kl. 11.45-12.45 under Trøndelagsmøtet, med særlig betydning for vårt næringsliv og våre politikere. Bli med for å få innsikt i det nye bærekraftige klassifikasjonssystemet, som er like om hjørnet. Det vil fremover være tydeligere hva et bærekraftig næringsliv er. De som ikke henger med vil straffes&hellip

Les mer »