Kreativt Europa muliggjør kultursamarbeid

Den verdensomspennende koronakrisen har satt kulturnæringen på prøve, og vi har de siste ukene vært vitne til mange gode eksempler på hvordan man kan tenke nytt og kreativt angående formidling i publikumsbaserte næringer. Nå finnes det tid for å utforske muligheter og planlegge nye prosjekter. Kreativt Europa er EUs program for den kulturelle og kreative sektoren. Gjennom programmet kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid.

Kreativt Europa har to delprogram:

  • Kulturprogrammet har som formål å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, og er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangere. Kulturrådet er kontaktpunkt for Kreativt Europas kulturprogram. Mer informasjon om kulturprogrammet finner du her.
  • MEDIA-programmet har som formål å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, gjennom en rekke ulike støtteordninger. Programmet forvaltes av Norsk Filminstitutt.

I denne videoen gir Per Dehlin og Kristin Bolgård fra Kulturrådet informasjon om Kreativt Europa og muligheter for norske søkere i dette programmet. Foredraget ble tatt opp i Havet Bibliotek i Bodø i februar 2020.

Se oversikt over aktive utlysninger i Kreativt Europa her. Den pågående koronakrisen kan føre til utsatte frister for Kreativt Europa. Se oppdaterte nyheter på programmets egen nettside.