Kreativt Europa

Kreativt Europa_fane
Kreativt Europa er EUs nye program for kultur og kreative sektorer som går i perioden 2014-2020. Budsjettet har fått en betydelig vekst på 9 % siden forrige periode og har nå 1,46 milliarder til disposisjon. Programmet vil gi støtte og midler til prosjekt innenfor kunst, musikk, film, litteratur og andre kreative sektorer. Man ønsker med dette å investere i europeisk kultur og kreativ industri, noe som kan bidra til å bidra til økt sysselsetting, innovasjon og økonomisk vekst.

Norge har deltatt i EUs tidligere kulturprogrammer og vil også delta i Kreativt Europa. Dermed har også norske aktører muligheten til å søke om støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter og å nå ut til et bredere europeisk publikum.

Kreativt Europa slår sammen EUs tidligere kultur- og mediaprogrammer til ett. Programmet består nå av to hoveddeler, én for kunst og kultur og én for film og andre audiovisuelle medier.

Kreativt Europa i Norge
I Norge forvaltes programmet på følgende måte:

Kulturrådet er det norske kontaktpunktet for Kreativt Europa og har ansvar for informasjon og veiledning for kunst- og kultur-prosjekter, mens Norsk Filminstitutt tar seg av henvendelser om mediarelaterte prosjekter. Mer informasjon om søknad og prosjekter for kunst og kultur finnes på Kulturrådets egne sider.

Det er også opprettet et veiledning- og informasjonssenter for mediadelen, administrativt knyttet til Norsk filminstitutt. Mediadesk Norge er et spleiselag mellom Kulturdepartementet og Europakommisjonen, og MEDIA-kontor finnes i samtlige land som er tilknyttet programmet på Kreativt Europa MEDIAs sider.

Elektroniske søknader
Søknadsprosessen har også blitt forenklet, og med kun én søknad som gjelder for alle typer kulturfinansiering. Nytt av året er at man registrerer seg elektronisk på en egen deltakerportal, for så å motta en identifikasjonskode man bruker for alle innsendte søknader. Kreativt Europa vil dermed være mindre komplisert, tydeligere og mer tilgjengelig enn de tidligere programmene.

Fokus på kulturelt mangfold
Kreativt Europa vil gi mer støtte til kunstnere og fagfolk innen kreativ sektor. Dette gjelder særlig for prosjekter som innebærer grenseoverskridende samarbeid innenfor kunst og kultur, eller som promoterer europeisk kultur på andre måter. Med sine 28 ulike medlemsland er det viktig for EU å ta vare på det kulturelle og språklige mangfoldet som fins i medlemslandene.

Blant annet blir det hvert år oppnevnt to kulturelle hovedsteder som har et særlig ansvar for å vise fram europeisk kunst og kultur, gjennom et omfattende kulturelt program. Både Bergen og Stavanger har tidligere vært kulturelle hovedsteder. I tillegg har EU en egen utmerkelse for kulturarv i tillegg til andre priser innen kultursektoren.

Fakta

  • EUs program for kultur og kreative sektorer
  • Programperioden gjelder fra 2014 til 2020
  • Budsjett på 1,46 milliarder euro, økning på 9 %
  • Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge
  • For å lese mer om Kreativt Europa og se prosjektutlysninger kan man besøke Kommisjonen sine sider