Lærling fra Verdal på kontoret

Stine Myhre fra Verdal skal tilbringe to måneder av sin tid som lærling hos Trøndelags Europakontor.

Stine Myhre har siden august 2016 vært lærling hos Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE) i Trondheim, og som en del av lærlingtiden kommer hun til å tilbringe de neste to månedene hos Trøndelags Europakontor i Brussel.

Stine Myhre. Foto: Filip Jessen

Tiden som lærling hos UE har gitt Stine en pekepinn på at hun brenner for entreprenørskap i utdanning, og dette er noe hun gjerne kan tenke seg å jobbe videre med. Å enten studere eller jobbe med entreprenørskap virker for øyeblikket å være det hun ser for seg etter endt tid som lærling.

Relatert til UE er blant annet prosjektet «Læring av Næring» – et prosjekt som har som formål å fremme entreprenørskap og innovasjon i skolen. Stines klasse var selv prøvekaniner for dette prosjektet da hun gikk siste året på videregående og skal trolig ha noe av æren for at hun nå er bitt av entreprenørskap-basillen.

På spørsmål om hvorfor hun ønsker å bruke tiden ved Trøndelags Europakontor, svarer hun at det virker som en spennende arbeidsplass i en spennende by. Og da det står litt så som så til med fransk-ferdighetene er det greit at selve arbeidsplassen er norskspråklig, sier hun.

Brussel er en by med mange muligheter og med mye spennende å by på, ikke minst jobbes det mye rundt utdanningsprogrammet Erasmus+. Mulighetene til å få innsikt i ulike fagfelt er bare noen av mulighetene Stine ønsker å utnytte mens hun er her – det være seg å delta på seminarer, møter, messer og det å bli kjent med både folk og selve byen. I tillegg kommer hun til å bistå kontoret i en del administrativt arbeid, blant annet med kompetanse innen regnskap.

At tre av seks på kontoret nå kommer fra Verdal virker ikke å plage Stine nevneverdig: «Som den patrioten jeg er for min kjære hjemby er det jo kjempebra at det er flere fra Verdal her – det skulle jo bare mangle!»

Etter oppholdets slutt i månedsskiftet november/desember er planen at Stine skal fullføre lærlingtiden frem mot neste sommer hos UE i Trondheim.

 

Les mer om Ungt Entreprenørskap her, og om Læring av Næring her.