Menn i EU tjener i snitt 16 prosent mer enn kvinner

Menn i Europa tjente i 2016 i snitt 16,2 prosent mer enn sine kvinnelige kolleger, viser nye tall fra Eurostat.

Ser man kun på de 19 landene som bruker euro var tallet på 16,3 prosent- altså omtrent det samme som gjennomsnittet i hele EU. Dette viser at det er liten forskjell mellom de hovedsakelig vest-europeiske, eldre medlemslandene og de stort sett øst-europeiske, nyere medlemslandene.

Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene på dette området: lønnsgapet varierer med 20 prosentpoeng mellom Romania, som i 2016 hadde et lønnsgap på kun 5,2 prosent, og Estland, som hadde høyest lønnsgap i EU på 25,3 prosent.

Andre land med små forskjeller i lønn mellom kvinner og menn er Italia, Luxembourg, Belgia og Polen, som alle har forskjeller på under 7 prosent mellom kvinner og menn. I motsatt ende av skalaen finner vi, i tillegg til Estland, Tsjekkia, Tyskland, Stor-Britannia og Østerrike. Her tjener menn gjennomsnittlig minst 20 prosent mer enn kvinner.

Norge ligger ikke langt unna EU-gjennomsnittet med et lønnsgap på omtrent 15 prosent mellom kvinner og menn.

Her kan du lese mer om Eurostats funn.