Mobiliseringskonferanse for interregprogrammene Nordsjø, Østersjø, Europa, Nordlig Periferi og Arktis

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inviterer til konferanse om Interreg B-, Europe-programmene og ESPON på Gardermoen 16. mars 2017.

Tema vil være programmenes innhold og muligheter i forhold til europapolitisk samarbeid, og målet med konferanse er å bedre forankringen av B- og Europe-programmene og ESPON som mulige verktøy i regional utviklingssammenheng. Det vil være mulig å diskutere prosjektutvikling og deltakelse med nasjonale kontaktpersoner for de respektive programmene.

Moderator: Kommunal- og regionalråd, Eivind Lorentzen, Norges delegasjon til EU. Det vil bli servert en enkel lunsj.

Tid: Torsdag 16. mars 2017, kl. 09:00-15:30. Sted: Radisson Blu Oslo Airport, Gardermoen.

Påmelding gjøres her. Påmeldingsfrist: 2. mars

Mobiliseringskonferanse

Foreløpig program:

Tid: 09:00 – 15:30

Sted: Radisson Blu Oslo Airport, Oslo lufthavn Gardermoen

09:00 – 09:30: Registrering og kaffe

Moderator: Kommunal- og regionalråd, Eivind Lorentzen, Norges delegasjon til EU

09:30 – 09:40: Velkommen og introduksjon – mål, prioriteringer og betingelser for Norges deltakelse i Interreg. Arve Cato Skjerpen, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

09:40 – 11:40 Presentasjon av programmene – geografi, tematiske prioriteter, antall søknader og godkjente prosjekter hittil, herunder med norske partnere, kommende søknadsrunder, gjenværende norsk finansiering

  • 09:40 – 10:00: Nordsjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Kate Clarke, Vestlandsrådet/Hordaland fylkeskommune
  • 10:00 – 10:20: Østersjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidet
  • 10:20 – 10:40: Nordlig Periferi og Arktis programmet. Nasjonalt kontaktpunkt Lena Thorgersen, Nordland fylkeskommune

10:40 – 11:00: Kaffepause

  • 11:00 – 11:20: Interreg Europe. Medarbeider fra programsekretariatet i Lille [bekreftet] og nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

11:40 – 12:00: Presentasjon av ESPON. Nasjonalt kontaktpunkt Jon P. Knudsen, Oxford Research

11:40 – 12:00: Perspektiver på Interreg etter 2020. Eivind Lorentzen, Regionalråd på Norges EU-delegasjon i Brussel 

12:00 – 12:15: Prosedyrer for First Level Control. Arve Cato Skjerpen/Ingebjørg Fiskum Kommunal- og Moderniseringsdepartementet  

12:15 – 13:00: Lunsj

13:00 – 15:30: Parallelle sesjoner for det enkelte program

Råd om prosjektutvikling og deltakelse, orienteringer/erfaringer fra norske lead- og prosjektpartnere og tilbud om individuelle konsultasjoner. Nasjonale kontaktpunkter for respektive program [separate agendaer for de enkelte programmene vil bli utarbeidet. Mer detaljert info kommer!]