Nå kan du surfe uten ekstra kostnad i hele EØS

Fra 15. juni kan alle EØS-borgere bruke mobilen akkurat som hjemme og helt uten ekstra kostnad, grunnet nye EU-regler.

Reguleringen er et resultat av flere års forhandlinger mellom Kommisjonen og nasjonale aktører over hele Europa, og har det formål å gjøre Europa mer integrert på det digitale området. Foreløpig er det EØS-området som er med – det vil si at avtalen ikke omfatter Sveits.

Mange norske forbrukere har allerede nytt godt av det nye regelverket, som blir obligatorisk for alle tilbydere fra og med 15. juni.

Kostnadstak på databruk
Brukere innenfor EØS benytter seg fritt av data de allerede har inkludert i sitt abonnement. Databruk utover dette reguleres av en makspris, som i starten vil være 7,70 euro per GB. Dette beløpet vil gradvis synke fram til 2022, til en pris på 2,50 euro.

For meldinger og ringeminutter gjelder ikke det samme pristaket. Ifølge EU-Kommisjonen skyldes dette at databruk er den utgiften knyttet til mobiltelefoni som brukes i høyest tempo, og at det er her kostnadene løper raskest, for eksempel i forbindelse med nedlasting av innhold.

Men har du fri bruk av meldinger og minutter hjemme, har du det i EØS også. Prinsippet er at det ikke skal koste noe ekstra å bruke mobilen når du krysser europeiske landegrenser.

Begrenset tidsperiode
Kunder som har sett for seg å shoppe rundt i europeiske lavkostland etter billigst mulige alternativ, må imidlertid la seg skuffe. Rettsakten begrenser seg nemlig til opphold på inntil fire måneder. Skal man være oppholde seg lengre i et annet europeisk land, må man anskaffe lokalt SIM-kort for å få tilsvarende rettigheter.

– Dette er ment som et initiativ for å gjøre det lettere å krysse grensene i forbindelse med jobb og fritid. Spesielt for mennesker bosatt i grenseregionene vil dette ha stor betydning.

Det sier Antony Whelan, direktør for DG Connect, generaldirektoratet for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi.

Han presiserer at databruk er et område hvor industrien har hatt alt for stor makt på bekostning av forbrukere og kommunikasjonsflyt:

– Når det kommer til prising av innhold og data, så er det «the sky is the limit» som gjelder. Det er mye vanskeligere å kontrollere enn bruk av ringeminutter og SMS, samtidig som vi blir stadig mer avhengig av å bruke Internett. Dette har vi nå gjort noe med.

Whelan sier at de også får en del klager på kostnader fra europeiske aktører ved bruk ellers i verden, og avviser ikke at dette kan bli aktuelt å se på i framtiden.

Vil du vite mer? Du finner spørsmål og svar på DG Connects nettsider.