Næringslivet sentralt i nytt innovasjonsprogram

Norge har besluttet å delta fullt ut i EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Sterkere koblinger mellom FoU og bedrifter vektlegges, og dette var tema for et sommerlig møte i midt-norsk EU-nettverk i forrige uke.

Horizon 2020Sølvi Silset fra Enterprise Europe Network (EEN) presenterte mulighetene for næringslivet i Horisont 2020.

– Det primære målet med programmet er å øke verdiskapning, og bringe innovative løsninger og ny teknologi ut til markedet.

Som et viktig virkemiddel er bedriftenes rolle styrket, og det legges opp til egne instrumenter tilpasset bedrifter i Horisont 2020. 20 prosent av de foreslåtte 80 mrd euro skal settes av til SMBer. I tillegg til tilskudd tilbys veiledning og hjelp til analyse og markedsintroduksjon. Her vil det også være mulig å søke uten samarbeidspartnere i andre land, men gode samarbeidsprosjekter mellom land og på tvers av sektorer vil styrke en søknad.

– Det vil ta noen måneder til de første utlysningene kommer, og denne tida bør man bruke til å forberede prosjektideer og posisjonere seg i forhold til partnere, var rådet fra EENs Lisbeth Vassaas. Kun de beste søknadene blir valgt ut. Potensielle søkere bør kunne vise til tydelig europeisk merverdi av sitt prosjekt, og peke på koblinger mot de store samfunnsordningene skissert i Horisont 2020.

EEN og Trøndelags Europakontor er blant flere støttespillere i Trøndelag som hjelper din prosjektidé frem mot levert EU-søknad. De siste utlysningene i inneværende rammeprogram for forskning (FP7), og for konkurransekraft og innovasjon (CIP), går nå, så det er fortsatt midler å hente før neste periode.

For grundere og mindre bedrifter vil det også være muligheter for støtte gjennom et eget program fra 2014; COSME

Mer informasjon

Om Enterprise Europe Network hos Innovasjon Norge

Om Horisont 2020 hos Europakommisjonen

Om COSME hos Europakommisjonen