Norge bidrar til bedre fengsler i Latvia

Med støtte fra Norge har et fengsel like utenfor Latvias hovedstad Riga fått et nytt rehabiliteringssenter for innsatte som sliter med narkotika- og alkoholproblemer. Vi på Trøndelags Europakontor besøkte fengselet 16. mars.  

I dette bygget i Olaine-fengselet utenfor Latvias hovedstad Riga holder det nye rehabiliteringssenteret for innsatte med rusproblemer til. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Et av målene for rehabiliteringen er at de innsatte i Olaine-fengselet skal unngå å havne i fengsel igjen. I Latvia ender nesten 50 prosent av de som sitter i fengsel opp med å sone en ny dom etter at de har blitt løslatt.

I Norge er andelen rundt 20 prosent, og Norge er et av de landene i verden med lavest tilbakefallsandel for fengselsinnsatte.

Et av problemene med det latviske fengselssystemet har vært at de tidligere ikke har hatt noe behandlingstilbud til rusavhengige innsatte.

Gymsalen til det nye rehabiliteringssenteret viser at prosjektet ble støttet av EØS-midlene. Foto: Olaine-fengselet.

Ved å få støtte fra Norge via EØS-midlene har fengselet ikke bare fått økonomiske midler til å åpne rehabiliteringssenteret; de har også fått veiledning og hjelp til å forme behandlingsopplegget.

Fengselet samarbeider med Oslo fengsel og den norske Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), samt Den polske fengselsadministrasjonen, og behandlingsopplegget har blitt utformet sammen med disse.

En av cellene på rehabiliteringssenteret i Olaine-fengselet utenfor Riga. Foto: Olaine-fengselet.

Lærer å kommunisere bedre og løse konflikter
Rehabiliteringssenteret ble åpnet i oktober 2016, og her bor alle de innsatte på hver sitt rom med hvert sitt bad, samtidig som de bruker mye av dagen på å omgås hverandre.

Som en del av behandlingen sitter de innsatte ofte i grupper og snakker om livet sitt og hvordan de kan lære seg å håndtere problemer og takle sinnet sitt.

De lærer å samarbeide og å løse konflikter med å snakke i stedet for å krangle eller ty til knyttnevene. Og de lærer seg hvordan de kan leve et godt liv uten rusmidler og kriminalitet.

Når de ikke sitter i grupper og snakker, bruker de dagene på å se på TV sammen, lese bøker, sitte på hobbyrommet og på å trene. Til å gjøre sistnevnte har de en topp moderne, stor gymsal som ville gjort mange skoler i Norge grønne av misunnelse.

Slik ser det ut inne på det nye rehabiliteringssenteret i Olaine-fengselet. Foto: Olaine-fengselet.

En sentral del av behandlingsopplegget er at de skal lære seg å samarbeide med andre og gjøre ting sammen, og av den grunn er det kun én TV på hver avdeling, slik at de innsatte sammen må bli enige om hva de skal se på.

Frivillig
Senteret har plass til 200 innsatte, og her bor og lever kvinner og menn adskilt. Alle som er på rehabiliteringssenteret er der frivillig, og de kan når som helst avbryte oppholdet for å gå tilbake til vanlig soning.

Gymsalen til det nye rehabiliteringssenteret i Olaine-fengselet utenfor Riga. Foto: Olaine-fengselet.

Behandlingsopplegget på senteret tar mellom seks og ni måneder, og etter fullført behandling blir de innsatte tilbakeført til det ordinære fengselsopplegget, enten i Olaine-fengselet eller til et av de andre fengslene i Latvia.

Hvorvidt rehabiliteringsopplegget deres fungerer og sørger for at de innsatte ikke havner i fengsel igjen etter løslatelse, er det foreløpig for tidlig å si.

Fengselsdirektør Dmitrijs Kaļins i Olaine-fengselet er svært stolt av det nye rehabiliteringssenteret. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Men fengselsdirektør Dmitrijs Kaļins er tydelig stolt av det de har oppnådd og de innsatte på rehabiliteringssenteret virker også fornøyde.

Føles ikke som noe fengsel
– Her har jeg det bra. Det føles ikke som noe fengsel i det hele tatt. Her blir vi behandlet som mennesker, og vi får hjelp til å takle problemene våre, bli rusfrie og lære oss å bli bedre versjoner av oss selv, sier en av de innsatte.

Vi på Trøndelags Europakontor besøkte Olaine-fengselet 16. mars. Her står vi utenfor det nye rehabiliteringssenteret sammen med fengselsdirektør Dmitrijs Kaļins.

Han sitter i fengsel for andre gang på grunn av fyllekjøring, og har vært på senteret i Olaine-fengselet i seks måneder. Til tross for god behandling, har han ikke noe ønske om å tilbringe mer tid der enn nødvendig.

– Jeg har bare fem måneder igjen i fengselet, og jeg skal ikke havne i fengsel igjen. Alkohol er ikke lenger en del av livet mitt. Jeg har en familie, og når jeg kommer ut vil jeg gjøre alt jeg kan for å være sammen med dem, sier han.

Mer informasjon

Det nye rehabiliteringssenteret til Olaine-fengselet utenfor Latvias hovedstad Riga:

  • Rehabiliteringssenteret har fått 7,1 millioner euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Du kan lese mer om EØS-midlene her.
  • Selv om det er forbudt å bruke narkotika i latviske fengsler har antall misbrukere økt. Ifølge en studie fra 2010, hadde 66 prosent av de innsatte prøvd narkotika før de ble fengslet og 18 prosent har tatt narkotika i fengselet. Dette både undergraver forsøk på rehabilitering og øker risikoen for tilbakefall til kriminalitet vesentlig.
  • Rehabiliteringssenteret har som mål å gjøre innsatte klare til å returnere til samfunnet, blant annet gjennom å lære god sosialisering og kommunikasjon.
  • De ansatte ved rehabiliteringssenteret er sosialarbeidere og psykologer.