Norge har Europas nest laveste strømpriser

Målt opp mot kjøpekraft, har Norge de nest laveste strømprisene for husholdninger i Europa, kun slått av Island, viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat, publisert i slutten av november.

Tyskere og portugisere er derimot de i Europa som bruker den største andelen av inntektene sine på strøm, viser tallene, som gjelder for første halvår 2017.

Foto: Pixabay.com

I både Tyskland og Portugal skyldes de høye prisene i stor grad skatter og avgifter som forbrukerne må betale i tillegg til den vanlige strømprisen. I både Tyskland og Portugal utgjør slike utgifter mer enn halvparten av husholdningenes strømregninger, ifølge Eurostat.

For EU som helhet, utgjør skatter og avgifter i snitt 37 prosent av strømregningen til forbrukerne, viser tallene, som gjelder for første halvår 2017.

Avgiftsnivået for strøm er i Norge lavere enn det europeiske gjennomsnittet, og her til lands utgjør skatter og avgifter 29 prosent av husholdningenes strømregninger, melder Eurostat.

Dyrest i Tyskland og Danmark
Når det gjelder faktisk strømpris, så finner man de laveste prisene i EU i Bulgaria og Litauen, og de høyeste prisene i Danmark og Tyskland.

Mens bulgarske og litauiske husholdninger i årets første halvår betalte en snittpris på henholdsvis 9,6 eurocent og 11,2 cent per kilowattime strøm, betalte tyske og danske husholdninger hele 30,5 cent, altså rundt tre ganger så mye.

Norske husholdninger betalte i første halvår i snitt 16,4 cent per kilowattime strøm. Dette er mindre enn gjennomsnittet for hele EU, som var på 20,4 cent.

En gjennomsnittlig husholdning i Norge bruker 7.600 kilowattimer strøm per person i året, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

 

Gjennomsnittlige strømpriser for europeiske husholdninger i første halvår 2017
Prisen er oppgitt i euro per kilowattime og inkluderer skatter og avgifter. Landene er rangert fra lavest til høyest pris.

Serbia 6,6 cent
Kosovo 6,6 cent
Makedonia 8,2 cent
Albania 8,4 cent
Bosnia 8,6 cent
Bulgaria 9,6 cent
Montenegro 9,7 cent
Tyrkia 10,5 cent
Litauen 11,2 cent
Ungarn 11,3 cent
Romania 12,0 cent
Kroatia 12,0 cent
Estland 12,1 cent
Malta 12,8 cent
Tsjekkia 14,4 cent
Slovakia 14,4 cent
Polen 14,6 cent
Nederland 15,6 cent
Finland 15,8 cent
Latvia 15,9 cent
Island 16,0 cent
Slovenia 16,1 cent
Luxemburg 16,2 cent
Norge 16,4 cent
Frankrike 16,9 cent
Liechtenstein 17,2 cent
Storbritannia 17,7 cent
Kypros 18,6 cent
Hellas 19,4 cent
Sverige 19,4 cent
Østerrike 19,5 cent
Italia 21,4 cent
Portugal 22,8 cent
Spania 23,0 cent
Irland 23,1 cent
Belgia 28,0 cent
Danmark 30,5 cent
Tyskland 30,5 cent