Norges strategi for nordområdene

Representanter fra Utenriksdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet var til stede i Brussel 18. januar for å presentere regjeringens strategi for nordområdene.

Strategiens undertittel «Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling», peker på hvorfor nordområdene er viktige både innenriks- og utenrikspolitisk. For Norge som utenrikspolitisk aktør er det viktig å føre en aktiv nordområdepolitikk med mål om å forebygge og begrense mulige naturkatastrofer og politiske konflikter. Dette krever godt samarbeid blant landene i nord, med EU og andre som viser interesse for de arktiske områdene. Samtidig er den regionale utviklingen av Nord-Norge en viktig innenrikspolitisk prioritering, og et mål i strategien er at de nordligste områdene i landet skal være blant de mest produktive og innovative regionene.

Trond Gabrielsen fra Utenriksdepartementet og Vincent Fleischer fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet presenterte Norges strategi for nord-områdene.

Foto: Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor.

Strategiens overordnede prioriteringer:

  • Arbeide for godt internasjonalt samarbeid. Med mål om å fremme fredfull og bærekraftig utvikling av Arktis.
  • Utvikle næringslivet på en bærekraftig måte. Begrense CO2- utslipp internasjonalt, da disse fører til global oppvarming og raskere smelting av permafrosten i Arktis.
  • Bli ledende på kunnskap og kompetanse. For å skape større grunnlag for verdiskapning trengs satsing på utdanning og kompetanse i Nord-Norge.
  • Styrke infrastrukturen i Nord-Norge. Å bygge ut infrastruktur er nødvendig både for å skape vekst og for å sikre overgangen til en grønn økonomi.
  • Styrke miljøvern, beredskap og krisehåndtering.

Les mer om strategien her.

Foto: Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor

Direktør for Nord- Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen, snakket om regional utvikling i Nord- Norge.