Norske piloter spente på nye EU-regler for mikrofly

Får norske mikroflypiloter en julegave fra det estiske EU-formannskapet? Et norsk initiativ ligger an til å endre europeisk regelverk for vektgrenser på mikrofly, men uenighet mellom Europaparlamentet og EUs ministerråd stikker kjepper i hjulene.

Mikrofly er små motordrevne fly som etter de nåværende reglene kan veie maks 472,5 kilo. Siden mange mikroflymodeller er tyngre risikerer mikroflyeiere å fly med overvekt, mens andre utsetter flykjøp i påvente av oppdatert regelverk.

Norsk initiativ
I 2014 fikk Norges Luftsportforbund (NLF) med seg andre europeiske pilotorganisasjoner på å foreslå en ny vektgrense. Det er uvanlig at en norsk interesseorganisasjon klarer å endre EU-regler. Til tross for at en del flyprodusenter og interesseorganisasjoner har strittet imot, har forslaget om å heve vektgrensa vunnet fram, og vil mest sannsynlig bli del av det nye europeiske lovverket for luftfart. Europaparlamentet har støttet flygernes forslag og gikk inn for en vektgrense på 600 kilo. Derimot la ministerrådet, EUs andre lovgivende myndighet (etter Europaparlamentet) bestående av medlemslandenes regjeringsministre, seg betydelig lavere på 525 kilo.

Foto: Iselin Rønningsbakk

Strid i EU-byråkratiet
Denne uenigheten er ikke særlig betydelig i EU-sammenheng, men den har blitt en del av en lengre liste med uenigheter mellom parlamentet og ministerrådet som har gått til mekling – såkalte trilogforhandlinger – organisert av Europakommisjonen. I utgangpunktet skulle endringen vært på plass før sommeren 2017, men det estiske formannskapet «arvet» problemet på grunn av den lange sakslisten. Dersom man ikke kommer til enighet i løpet av 2017, vil Bulgaria overta mikroflysaken.

Fortsatt uenighet betyr at piloter i det norske mikroflymiljøet holder seg på bakken eller utsetter innkjøp av nye fly, og hele luftsportsmiljøet blir skadelidende på grunn av unaturlig lite aktivitet. Dermed går norske mikroflypiloter en spennende førjulstid i møte.