Ny bemanning på plass

Hele den nye bemanningen ved Trøndelags Europakontor er nå på plass, og har vært her lenge nok til å få en smak av både arbeidet ved kontoret og Brussel-tilværelsen.

Ettersom kontorets koordinator i Norge, Magnus Kjøraas, og kontorets konsulent i Brussel, Karianne Kojen Andersen, er de eneste gjenværende av kontorets bemanning i det nye året, blir denne utskiftningen av personell den største i kontorets historie. De nye som er på plass er kontorets daglig leder Vidar Segtnan, trainee Lars Bjørgum og praktikant Tord Palmesen. 

Ny bemanning på plass: f.v. Vidar Segtnan, Tord Palmesen og Lars Bjørgum. Foto: Karianne Andersen

Vidar er gift, har tre voksne barn og to barnebarn. Han begynte som ny daglig leder av Trøndelags Europakontor fra 1. januar, og begynner nå å komme seg på plass i Brussel både på kontoret og i leiligheten sin. De siste 10 årene har han jobbet med internasjonalisering av norske bedrifter. De første 6 årene av disse var han prosjektleder for Eksportsatsing Trøndelag, før han satt som leder av Innovasjon Norges kontor i Warszawa i fire år. Før den tid har Vidar til sammen 14 års ledererfaring fra Røra Fabrikker og Felleskjøpet Trondheim. En av hovedoppgavene for Trøndelags Europakontor er å øke kompetansen om EU og EØS i trøndersk næringsliv, FoU-miljøer, skoler og hos regionale og lokale myndigheter. Selv om Vidar med sine fire år i Polen fikk erfare betydningen som Norges EØS-avtale har for både norske bedrifter og for Norges omdømme i utlandet, føler han seg ennå som en nybegynner i dette faget. Samtidig har mange års erfaring lært ham at det ofte er viktigere å vite hvem som har spisskompetansen på et område, enn å sitte med denne kunnskapen selv. Dermed føler han seg sikker på at kontorets fem ansatte og gode kontakter skal kunne betjene Trøndelag på en god måte. Vidar gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver.

Lars skal være trainee ved kontoret i et år og har nettopp blitt ferdig med sin mastergrad i historie ved NTNU. Der skrev han om amerikansk Midtøsten-politikk under Nixon- og Ford-administrasjonene. Ettersom mye av det kontoret driver med innebærer analysering av informasjon og formidling av denne til andre både muntlig og skriftlig, føler Lars han allerede har fått brukt mye av det han lærte under arbeidet med mastergraden. Gjennom et år med Europastudier har han også en del kunnskap om EU-systemet, og ser fram til å videreutvikle denne kunnskapen gjennom oppholdet i Brussel. Samtidig ser han også på oppholdet som en mulighet til å lære mer om Trøndelagsregionen og hvordan Trøndelag påvirkes av utviklingen innenfor EU. Nå ser Lars fram til å arbeide for at Trøndelagsregionen skal få mest mulig ut av EØS-samarbeidet.

Tord Palmesen er praktikant ved kontoret og befinner seg nå sitt fjerde semester i masterprogrammet til Europastudier ved NTNU. Her fullførte han også bachelor i samme studiet med tysk som fremmedspråk. Som praktikant skal han gjennom et samarbeid mellom Trøndelags Europakontor og NTNU være ved kontoret i 3 måneder før han returnerer til Trondheim for å fortsette studiene sine hjemme. Så langt liker han tilværelsen i Brussel svært godt og synes han begynner å få et innblikk i både det praktiske EU-systemet og kontorets arbeid. Han setter videre stor pris på at han vil få avsatt noe tid til å jobbe med masteroppgaven sin som omhandler europeisk politisamarbeid, samtidig som at han får delta i kontorets arbeidsrutiner.