Nye ansatte på kontoret

Ane Louise Toft Rud er ny praktikant og Viktoria Stensrud ny hospitant ved Trøndelags Europakontor.

Påsken er over og med det er det duket for nye medarbeidere på kontoret. Ane Louise Toft Rud er kontorets nye praktikant, mens Viktoria Stensrud er hospitant og skal følge kontorets arbeide i to uker.

Praktikant Ane Louise Toft Rud fra Aremark er tilknyttet masterprogrammet i europastudier ved NTNU og skal jobbe på kontoret frem til juli. Fra før har hun en bachelorgrad i globale studier fra California Lutheran University i USA:

– Jeg ser frem til å lære mer om EU, hvordan regionskontorene jobber i praksis og Norges forhold til EU.

Hun interesserer seg for utenrikspolitikk, migrasjon, klima og det grønne skiftet og håper å få inspirasjon og mer kunnskap om EU for å finne tema for masteroppgaven hun senere skal skrive. Når det kommer til det å bo i Brussel i tre måneder ser hun frem til å oppleve en spennende by og å bli kjent med mange nye mennesker.

Ane Louise (t.v.) og Viktoria (t.h.). Foto: Filip Jessen.

Ane Louise (t.v.) og Viktoria (t.h.). Foto: Filip Jessen.

Viktoria Stensrud fra Oppdal skal være hospitant ved kontoret de neste to ukene. Hun er trainee for Nasjonalparken Næringshage i Oppdal for ett år og hospiteringen skjer som en del av traineeprogrammet.

Stensrud har bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås. I tillegg har hun en mastergrad i internasjonal ledelse fra Franklin University Switzerland i Lugano.

– Jeg ønsker å lære mer om ulike EU-programmer og de mulighetene som finnes, spesielt for små- og mellomstore bedrifter.

Etter endt traineeship ser hun for seg en internasjonalt rettet karriere, enten i Norge eller utenlands. Derfor vil et to-ukers Brusselopphold gi en veldig god forsmak. I mellom det faglige påfyllet ser hun frem til å stifte bekjentskap med belgisk sjokolade.