Nytt år med nye ressurser ved kontoret

Et nytt år nærmer seg med stomskritt. På nyåret fylles våre kontorlokaler med ny og styrket kompetanse, slik at vi kan ta fatt på en hektisk vår med mye aktivitet.

Joachim Vigrestad og Emilia Ryen starter som traineer, og tar dermed over etter Marianne Lyseng, som avsluttet sitt traineeopphold ved kontoret i desember 2018. Kristoffer Vold Ulvestad blir vår nye praktikant fra europastudier ved NTNU. Kristoffer vil bli værende ved kontoret frem til sommeren 2019.

Joachim Vigrestad blir ny trainee ved Trøndelags Europakontor fra og med januar 2019.

Arbeidserfaring fra ARENA Senter for europaforskning  

Joachim har nylig fullført en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven undersøkte han EUs krav om forpliktelser til internasjonale arbeidsrettigheter og multilaterale miljøavtaler i handelsavtaler. Masteroppgaven skrev han i samarbeid med ARENA Senter for europaforskning og prosjektet: Globus – Reconsidering European Contributions to Global Justice. Fra før har Joachim en bachelorgrad i europastudier fra NTNU, samt et årstudium i bedriftsøkonomi fra BI. Som trainee ved Trøndelags europakontor ser Joachim frem imot å utforske hvordan trøndelagsregionen jobber med å kartlegge og utnytte muligheter for europeisk samarbeid.

Emilia Ryen starter som trainee ved Trøndelags Europakontor i februar 2019.

Praktikant ved Europaparlamentet i Brussel

Emilia har en bachelorgrad i europastudier fra Universitet i Oslo, samt en mastergrad i europastudier fra NTNU. Etter at hun leverte sin masteroppgave, som omhandlet depolitiseringen av EØS-avtalen i Norge, flyttet Emilia til Brussel. Her er hun nå praktikant i Europaparlamentet. I Europaparlamentet arbeider Emilia tett opp imot «the Committe of Employment and Social Affairs» (EMPL), grunnet at politikeren hun representerte er medlem av denne komiteen. Emilia har et stort engasjement for politikk, men synes at EU-politikk med EØS-relevans er av interesse. Derfor er det så vel spennende som givende for Emilia å arbeide opp i mot akkurat denne komiteen i Europaparlamentet. Nå gleder Emilia seg imidlertid veldig til å få fortsette i Brussel, denne gang som trainee ved Trøndelags Europakontor. Emilia tror at hun kan få stort utbytte av stillingen ved kontoret. Dette grunnet at hun er nysgjerrig på trøndersk næringsliv, hvordan trønderske interesser best kan fremmes i Brussel, og hvordan de ulike EU-programmene med relevans for norske aktører fungerer.

– Brussel er også en fin by jeg er veldig glad for å få kunne bli boende ett år til i, sier Emilia fornøyd.

Kristoffer Vold Ulvestad blir Trøndelags Europakontor sin nye praktikant, med oppstart i januar 2019.

Praktikanterfaring fra Norges ambassade i Praha

Kristoffer fullførte i 2016 sin bachelorgrad i europastudier med spansk ved NTNU. Nå er han i ferd med å avslutte sin mastergrad i europastudier ved NTNU, et arbeid han vil fullføre i løpet av våren 2019. Kristoffers masteroppgave omhandler Norges tilpasning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området. Våren 2017 var Kristoffer praktikant ved den norske ambassaden i Praha, hvor han blant annet jobbet med politisk og økonomisk informasjonsinnhenting, arbeid tilknyttet EØS-avtalen og utredning av kommunikasjon og næringsfremming. Kristoffer har også vært leder i Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Trondheim. Når det gjelder forventninger, ser Kristoffer frem til å jobbe for å skape gehør for trønderske interesser i EU-systemet.

– Europakontorets overordnede mål er å utvikle Trøndelag som region – da må man aktivt være tilstede der beslutninger som påvirker Norge generelt, og Midt-Norge spesielt, fattes, hevder Kristoffer.