OECD: – Helsevesenet er en sinke på digitalisering

Helsevesenet henger langt etter når det gjelder digitalisering, mener Mark Pearson, nestleder i OECDs komité for sysselsetting, arbeid og sosialtjenester. Under tema «pasientsentrert helse» delte han og andre eksperter sine tanker under årets OECD-forum i Paris 6. juni.

–Med unntak elektroniske pasientjournaler er det på dette området gjort veldig lite, sa Pearson, da han på konferansen – som samlet eksperter fra både offentlig og privat sektor – delte sine tanker om framtidens utfordringer innen helsesektoren.

Han mener helsesektoren ligger 10 -15 år etter den øvrige økonomien når det kommer til digitalisering.

– Men dette er langt ifra den eneste utfordringen helsevesenet i dag står overfor, påpekte han.

Som et eksempel nevnte han en undersøkelse av medisinering for pasienter med irreversibel sykdom. Noen av disse medikamentene forlenger levetiden med bare noen få måneder, samtidig som de har sterke bivirkninger.

–Undersøkelsen viste at i dette tilfelle trodde to tredjedeler av pasientene faktisk at denne medisineringen kunne kurere dem. Vi har en jobb å gjøre med kommunikasjonen, sa Pearson.

– Vi må gi pasientene muligheten til å ta et informert valg. Vi må begynne å tenke at vi skal levere helsetjenester med pasienter heller enn til til pasienter, utdypet han.

Panelet diskuterte hvordan OECD-landenes helsesystem kan bli mer pasientsentrerte. Foto: Helga Aunemo

Må sette pasienten i sentrum
Undersøkelser har vist at mer enn to tredeler av pasientene ofte tror at denne medisineringen faktisk kan kurere dem, sa han.

–Dersom man spør pasienten selv, og setter effekt opp i mot bivirkninger, er det slett ikke sikkert at dette er noe han eller hun ønsker seg, fortsatte han.

Anne Sophie Lapointe, som representerer det europeiske helsenettverket Eurodis, sa seg enig i dette. Hun mener det gjenstår mye forskning på pasientens behov:

– Vi prater om helsesystem som kan bedre livskvaliteten for pasientene, men jeg tror også vi kan snakke om klinisk forskning. Hva er viktig for pasienten?, sa Lapointe.

OECD-landene står overfor flere felles helseutfordringer i årene som kommer. Diabetes, alzheimer og psykiske problemer er eksempler på sykdommer som øker i omfang, uten at helsevesenets ressursbruk og arbeidsmetoder nødvendigvis følger etter.

Tyskland i toppen på ny indikator
En annen stor utfordring i industriland er mental helse. I Europa er det i dag kun én av fire psykisk syke pasienter som får hjelp. Dette viser en nylig publisert studie gjennomført av The Economist Intelligence Unit (EIT).

De har utviklet en indikator som måler robustheten mot mentale helseproblemer.

Ginette Petitpas Taylor, representant for det kanadiske finansdepartementet, har jobbet mye med mental helse, og påpekte at faktorene i denne nye indikatoren henger nøye sammen med mental helse:

–Disse er blant annet stabile familiehjem, deltakelse i arbeidslivet, og fullføring av utdannelse. Alle disse er med på å redusere sosiale stigma, og undersøkelsen ser på hvordan myndigheter jobber for å takle de utfordringene som henger sammen med mentale helseproblemer. Her kom Tyskland best ut, etterfulgt av Storbritannia og Danmark, informerte Taylor.

Norge får en score på 70-80 på indeksen, noe som er i det øvre sjiktet, og i samme gruppe som Sverige, Finland, Estland og Benelux-landene.

Intellektuell konkurs å gjøre som alle andre
Alzheimer er en annen utfordring innen helsevesenet, og er en sykdom som rammer stadig flere hvert år. På verdensbasis er det anslått at 47 millioner mennesker er rammet av sykdommen, og ifølge foreningen Alzheimer Europe, vil dette tallet tredobles innen 2050.

–En utfordring når det kommer til Alzheimer, er at det er en misoppfatning der ute om at dette er en sykdom som bare kommer i alderdommen. Utviklingen kan starte tidlig, og når man først merker symptomer som kognitiv svikt har det allerede gått 10 til 20 år, sa Susan Greenfield.

Hun er hjerneforsker og grunnlegger av forskningslabben Neuro-Bio Ltd., og har viet mye av sin karriere til forskning på denne hjernesykdommen.

–Vi trenger en markør som kan indikere sykdom tidlig i forløpet. Dette kan være noe så enkelt som en blodprøve, sa Greenfield.

–Vi må våge å prøve nye ting. Det er intellektuell konkurs å gjøre som alle andre. Dessuten er det lite i helsesektoren som gir så stor avkastning som investeringer i forskning og innovasjon, la hun til.

Mer informasjon

OECD

  • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en videreføring av OEEC (Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid).
  • Forløperen OEEC ble opprettet i 1948, som en administrativ styringsenhet for Marshallhjelpen.
  • Fra 1961 ble OEEC utvidet med to nye medlemmer; Kanada og USA, og ble deretter kalt OECD.
  • Senere er flere land kommet til, og i dag har organisasjonen 35 medlemsland.
  • Formålet med OECD er å framme bærekraftig økonomisk vekst, internasjonal handel og sosial utvikling basert på demokratiske og markedsøkonomiske prinsipper.
  • OECDs hovedkvarter ligger i Paris, hvor OECD Forum arrangeres hvert år i juni.
  • Forumet for 2017 hadde tema Bridging Divides, og hadde rekordhøyt deltakernivå, med over 4000 påmeldte.

Du kan lese mer om OECD på organisasjonens egne nettsider.